Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Đắk Glong sẽ sớm cấp đất 132 cho 14 hộ dân ở Quảng Sơn

Cập nhật: 05/12/2022 | 17:13

Liên quan đến bài viết “18 năm chờ đợi đất 132” do Báo Đắk Nông phản ánh, UBND huyện Đắk Glong đã có công văn phản hồi, tiếp thu với tinh thần cầu thị. UBND huyện cho biết sẽ có biện pháp giải quyết kịp thời, giúp người dân ổn định cuộc sống.

Hơn 18 năm qua, 14 hộ dân thôn 1A, xã Quảng Sơn chờ đợi để được cấp đất 132

Ngày 24/10/2022, Báo Đắk Nông đăng bài “18 năm chờ đợi đất 132”, phản ánh việc 14 hộ dân tại xã Quảng Sơn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSĐ), nhưng sau 18 năm vẫn chưa được giao đất tại ở thực địa.

Sau khi báo đăng, UBND huyện Đắk Glong có Công văn 3825/UBND-TNMT phản hồi như sau: 

Ngày 8/10/2002, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 132/2002/QĐ-TTg về việc giải quyết đất sản xuất, đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở Tây Nguyên.

Năm 2004, UBND huyện Đắk Nông (cũ) phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành rà soát, cấp đất sản xuất, đất ở theo Quyết định 132 cho 14 hộ dân tại thôn 1A, xã Quảng Sơn.

Thế nhưng, các hộ dân dù được cấp GCNQSDĐ, nhưng chưa được giao đất ngoài thực địa. Nguyên nhân là do cơ quan Nhà nước thu hồi đất để cấp cho 14 hộ dân, nhưng chưa bồi thường, hỗ trợ theo quy định, nên xảy ra tranh chấp.

UBND huyện Đắk Glong đã yêu cầu các phòng, ban chuyên môn phối hợp với UBND xã Quảng Sơn tổ chức đối thoại với 14 hộ dân. Tại các buổi đối thoại, 14 hộ dân kiến nghị UBND huyện Đắk Glong giao đất tại khoảnh 9, tiểu khu 1670, với diện tích 1,3 ha.

Tuy nhiên, qua kiểm tra lồng ghép bản đồ, vị trí 14 hộ đề nghị cấp đất thuộc quy hoạch 3 loại rừng. Do đó, UBND huyện Đắk Glong chưa thể bố trí đất theo đề nghị của bà con.

Trong gian tới, UBND huyện Đắk Glong sẽ chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND xã Quảng Sơn, các đơn vị liên quan rà soát lại 14 hộ dân chưa được giao đất ngoài thực địa theo Chương trình 132. 

Đối với các hộ đã tự bố trí được quỹ đất, UBND huyện sẽ hỗ trợ xây dựng nhà ở. Các hộ chưa tự bố trí được đất, UBND huyện sẽ bố trí đất ở, chuyển đổi nghề theo các chủ trương, chính sách chung.

"UBND huyện Đắk Gong tiếp thu nội dung thông tin báo chí phản ánh, kịp thời xử lý ý kiến của người dân, giúp người dân ổn định cuộc sống", UBND huyện Đắk Glong nêu tại công văn.

Tin, ảnh: Kim Ngân

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại