Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

Tỷ lệ nộp thuế điện tử đạt trên 99%

Cập nhật: 12/10/2021 | 09:23

Theo Cục Thuế tỉnh, trong tháng 9/2021, tỷ lệ số doanh nghiệp nộp thuế điện tử trong tổng số doanh nghiệp nộp thuế đạt 99,46%.

Tỷ lệ chứng từ nộp thuế điện tử trong tổng số chứng từ nộp thuế đạt 96,7%. Tỷ lệ số tiền nộp ngân sách Nhà nước qua hình thức điện tử đạt 90,75%.

Đắk Nông có hơn 3.800 người nộp thuế đang hoạt động. Trong đó, có gần 2.650 doanh nghiệp; 929 đơn vị sự nghiệp, vũ trang, tổ chức chính trị; 18 nhà thầu và 147 hợp tác xã.

Nguyễn Lương

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại