Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

Nghị quyết 26 góp phần phát triển kinh tế, xã hội nông thôn

Cập nhật: 19/01/2022 | 13:37

Ngày 19/1, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị trực tuyến để xin ý kiến đóng góp Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (NQ26).

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Nông

Hội nghị khẳng định, NQ26 đã đề ra hệ thống quan điểm, mục tiêu, kế hoạch sáng suốt, đồng bộ, góp phần phát triển kinh tế, xã hội nông thôn toàn quốc.

Ngành Nông nghiệp có được những kết quả tích cực, điển hình như: tốc độ tăng trưởng trung bình tăng 2,94%/năm; tăng trưởng xuất khẩu tăng 17%/năm; xuất khẩu nông sản đến 170 quốc gia và vùng lãnh thổ; hộ nghèo nông thôn giảm bình quân 1,5%/năm...

Tuy nhiên, việc thực hiện NQ26 còn nhiều hạn chế. Cụ thể như giá trị tăng trưởng ngành Nông nghiệp có xu hướng chậm lại, thiếu bền vững, chênh lệch vùng miền lớn; môi trường, nếp sống văn hóa khu vực nông thôn nhiều nơi bị mai một.

Trước những thách thức mới của phát triển, nhất là ảnh hưởng của dịch bệnh, biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, Hội nghị khẳng định tiếp tục thực hiện NQ26. Trong đó, đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, nông nghiệp xanh, bền vững.

Từ đó, NQ26 sẽ góp phần thu hẹp khoảng cách nông thôn với đô thị, xây dựng nông thôn mới, môi trường xanh-sạch-đẹp. Các giải pháp về khoa học công nghệ, xây dựng thế hệ nông dân thông minh, nâng cao vai trò, vị thế của nông dân Việt Nam trong tình hình mới được nhiều đại biểu quan tâm, nêu ý kiến.

Sau hội nghị, Ban chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện nội dung, hình thức để trình Hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 sắp tới.

Hồng Thoan

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại