Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

Hội thảo khoa học về phân tán và tích tụ ruộng đất

Cập nhật: 26/11/2021 | 11:16

Sáng 26/11, tại Đắk Lắk, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc gia về “Phân tán và tích tụ ruộng đất tại Tây Nguyên: Lý luận và thực tiễn”.

Các đại biểu tham dự Hội thảo tại điểm cầu Đắk Nông

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung trình bày một số nội dung liên quan như: Lý luận về ruộng đất theo quan điểm Chủ nghĩa Mác - Lênin trong bối cảnh xây dựng Chủ nghĩa xã hội hiện đại; Quản lý và sử dụng tài nguyên đất đai phục vụ phát triển kinh tế, xã hội và khả năng vận dụng đối với Việt Nam nói chung và vùng Tây Nguyên nói riêng; Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và sự quản lý của chính quyền các tỉnh Tây Nguyên hiện nay; Bài học kinh nghiệm; Các yếu tố tác động; dự báo xu thế phân tán và tích tụ ruộng đất tại Tây Nguyên...

Hội thảo cũng đưa ra những tồn tại bất cập trong thực thi các chính sách về quản lý ruộng đất hiện nay. Các đại biểu đề xuất một số giải pháp trong quá trình thực hiện phân tán và tích tụ ruộng đất tại Tây Nguyên.

Trong đó, có những giải pháp đáng chú ý như xây dựng cơ chế đối với người nông dân và các bên liên quan; xây dựng chuỗi liên kết gắn với thị trường; nâng cao vai trò của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện chính sách…

Tin, ảnh: Lê Dung

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại