Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện các dự án vùng DTTS

Cập nhật: 29/10/2021 | 13:51

Sáng 29/10, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội thảo trực tuyến góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), miền núi giai đoạn 2021-2030; Thông tư hướng dẫn quy trình đánh giá giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG).

Đại biểu tỉnh Đắk Nông tham dự hội thảo

Hội thảo đã báo cáo đề dẫn, định hướng nội dung cần xin ý kiến của các Thông tư hướng dẫn thực hiện Dự án 1, Dự án 2, Dự án 4, Dự án 9; Tiểu dự án 4 của Dự án 5 và Tiểu dự án 1, Tiểu dự án 2 của Dự án 10 thuộc Chương trình MTQG giai đoạn I; Thông tư hướng dẫn quy trình giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình MTQG giai đoạn I.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, góp ý về tính phù hợp của dự thảo 2 Thông tư đối với các văn bản pháp luật hiện hành. Các đại biểu tỉnh Đắk Nông cũng tham gia góp ý 2 ý kiến.

Theo đó, tại nội dung về đầu tư hạ tầng cơ sở của Thông tư không nên quy định mức phân bổ cụ thể 1.500 triệu đồng/xã/năm; 250 triệu đồng/thôn/xã/năm. Thay vào đó, cần dựa trên cơ sở quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết của HĐND tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ để thực hiện phân bổ cho dự án. Điều này sẽ phù hợp với quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương, tỉ lệ đối ứng của ngân sách địa phương.

Đối với tiểu Dự án 4, Dự án 5, các đại biểu Đắk Nông đề nghị bổ sung vào Dự thảo Thông tư nội dung quy định về khung đào tạo. Điều này nhằm tạo điều kiện thuận lợi để địa phương có cơ sở xây dựng chuyên đề, nội dung đào tạo, bồi dưỡng.

Phát biểu tại hội thảo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh nhấn mạnh,  dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khiến cho đời sống người dân nói chung, đồng bào DTTS nói riêng, gặp nhiều khó khăn.

Vì vậy, việc sớm ban hành các chương trình MTQG để phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS, miền núi càng trở nên bức thiết, quan trọng. Việc hoàn thành sớm và ban hành các văn bản hướng dẫn để triển khai thực hiện chương trình là hết sức cấp thiết hiện nay.

Tin, ảnh: Thanh Nga

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại