Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận

Cập nhật: 13/01/2022 | 14:55

Ngày 13/1, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện năm “Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài đồng chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Đắk Nông, các đồng chí: Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hà Thị Hạnh, UVTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Lê Trọng Yên, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự.

Lãnh đạo tỉnh và các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Nông

Năm 2021, công tác dân vận trong cả nước tiếp tục có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, góp phần quan trọng vào việc phát huy dân chủ, tăng cường sự đồng thuận trong Nhân dân, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Các cấp ủy, tổ chức đảng luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, triển khai thực hiện công tác dân vận theo tinh Nghị quyết Đại hội XIII Đảng và đại hội đảng các cấp gắn với thực hiện các quyết định, nghị quyết về công tác dân vận.

Cả nước tập trung tuyên truyền vận động Nhân dân tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đạt kết quả cao. Chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận chính quyền, nhất là triển khai các chính sách an sinh xã hội liên quan đến người lao động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; tăng cường thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, đối thoại với dân…

Các chủ trương, chính sách về dân tộc, tôn giáo tiếp tục được quan tâm. Lực lượng vũ trang phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ quyền đất nước, là lực lượng tuyến đầu trong phòng, chống dịch. MTTQ và các tổ chức thành viên phát động nhiều phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị, thời gian tới, hệ thống dân vận từ Trung ương đến cơ sở cần đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, tạo chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Hệ thống dân vận các cấp, ngành, địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; triển khai hiệu quả phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động, lấy sự hài lòng của người dân và sự đồng thuận xã hội làm thước đo đánh giá hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, quản lý của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp.

Ngoài ra, dân vận các cấp cần tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ dân vận, MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Ngành cần tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, trong đó chú trọng triển khai thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết của Đại hội XIII của Đảng và đại hội đảng các cấp. Công tác giám sát, phản biện xã hội liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của Nhân dân cần được nâng cao về chất lượng…

Tin, ảnh: Hoàng Bảo

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại