Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho ủy viên Ủy ban MTTQ người dân tộc thiểu số

Cập nhật: 02/11/2021 | 14:47

Ngày 2/11, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn cho các ủy viên Ủy ban MTTQVN các cấp là người dân tộc thiểu số (DTTS), với sự chủ trì của bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN.

Tại điểm cầu Đắk Nông, ông Trần Minh Quân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh và các ủy viên Ủy ban MTTQVN tỉnh là người DTTS tham dự.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Nông

Hội nghị đã phổ biến, quán triệt các chuyên đề: những điểm mới trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng về công tác dân tộc; Chương trình hành động số 06 của MTTQVN; một số nội dung công tác dân tộc của MTTQVN trong thời kỳ mới; Quyết định số 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS, miền núi giai đoạn 2021-2030.

Phát biểu tại hội nghị, bà Trương Thị Ngọc Ánh nhấn mạnh, trong Văn kiện Đại hội XIII, Đảng đã chú trọng đến tính đặc thù của từng vùng có đông đồng bào DTTS trong quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách dân tộc. Đây được xem là điểm mới có ý nghĩa hết sức quan trọng để phát huy tiềm năng, thế mạnh của từng vùng nhằm bảo đảm phù hợp với bản sắc văn hóa, phong tục tập quán của từng vùng, từng dân tộc.

Do đó, MTTQ các cấp cần triển khai các giải pháp cụ thể để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và thu hẹp dần khoảng cách về mức sống của đồng bào DTTS so với bình quân chung của cả nước. MTTQ cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa và tập quán của các dân tộc; kiên quyết xóa bỏ các hủ tục lạc hậu và sớm chấm dứt tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; tăng cường xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, nhất là ở những vùng trọng điểm, biên giới, đặc biệt khó khăn.

Đặc biệt, các địa phương cần chú trọng hơn nữa công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên là người DTTS, kết hợp đẩy mạnh việc quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, bố trí, sử dụng hợp lý cán bộ người DTTS trong thời kỳ mới theo quy định.

Tin, ảnh: Hoàng Hoài

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại