Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

Bố trí nguồn vốn lớn để phát triển vùng dân tộc thiểu số

Cập nhật: 19/01/2022 | 15:31

Ngày 19/1, Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2022. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh dự hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Đắk Nông

Năm 2021, cả nước có 3.434 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS-MN). Ủy ban Dân tộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện các biện pháp cấp bách bảo đảm an sinh xã hội, tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS-MN.

Trong bối cảnh ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, khó khăn về nguồn thu ngân sách, nhưng Ủy ban Dân tộc đã nỗ lực để bố trí 50.000 tỷ đồng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS-MN; hơn 54.000 tỷ đồng vốn chi thường xuyên cho các dự án, tiểu dự án.

Các tỉnh, thành phố đều thực hiện tốt các chính sách dân tộc, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số; kịp thời hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng do thiên tai, dịch bệnh…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đề nghị năm 2022, Ủy ban Dân tộc và các tỉnh, thành phố cần tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về công tác dân tộc.

Các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS-MN giai đoạn 2021-2030. Trung ương và địa phương tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các chương trình, chính sách dân tộc.

Cả nước tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình trên địa bàn vùng đồng bào DTTS-MN, đồng thời quan tâm thực hiện các chính sách an sinh xã hội đối với đồng bào các dân tộc...

Tin, ảnh: Thanh Nga

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại