Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

Trung đoàn 994 dẫn đầu phong trào Thi đua quyết thắng

Cập nhật: 20/01/2022 | 08:52

Với việc triển khai thực hiện phong trào Thi đua quyết thắng đạt nhiều kết quả nổi bật, năm 2021, Trung đoàn 994 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông" được Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tặng Cờ “Đơn vị quyết thắng”.

Tạo động lực, khí thế sôi nổi

Năm 2021, với chủ đề “Đoàn kết - mẫu mực - kỷ cương - sáng tạo - quyết thắng”, đơn vị quán triệt, giáo dục mọi quân nhân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, nội dung, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện phong trào, các đợt thi đua đột kích. Các phong trào thi đua đã đề ra những mục tiêu, biện pháp cụ thể, thiết thực, tập trung đột phá vào những khâu yếu, mặt yếu, phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị.

Để xây dựng lực lượng vững về chính trị, tư tưởng, Trung đoàn 994 đã không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, kết hợp chặt chẽ với xây dựng bản lĩnh, ý thức trách nhiệm, nhận thức sâu sắc và quyết tâm cao trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Trung đoàn còn thường xuyên tổ chức các buổi gặp gỡ, giao lưu, nắm bắt hoàn cảnh của từng chiến sĩ, để từ đó có biện pháp động viên, giúp đỡ.

Chiến sĩ Trung đoàn 994 vận động tiêu diệt dịch trong diễn tập vòng tổng hợp năm 2021

Trung tá Y Thành B'Krông, Chính ủy Trung đoàn 994 cho biết: "Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, ý nghĩa tầm quan trọng của phong trào Thi đua quyết thắng và công tác thi đua, khen thưởng, trên cơ sở các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, Trung đoàn 994 đã tổ chức nhiều phong trào thi đua, với những cách làm mới, tạo động lực, khí thế sôi nổi, hiệu quả cao, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Nâng cao chất lượng huấn luyện

Một trong những nhiệm vụ thường xuyên của Trung đoàn 994 là huấn luyện chiến sĩ mới, quân nhân dự bị. Hàng năm, căn cứ vào kế hoạch công tác quân sự - quốc phòng địa phương, mệnh lệnh của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trung đoàn 994 có nghị quyết chuyên đề chỉ đạo công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, giao nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể cho các cơ quan, đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 994 giúp người dân xã Quảng Phú (Krông Nô) thu hoạch cà phê

Theo Thượng tá Vũ Bá Vụ, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 994, để nâng cao chất lượng huấn luyện, đội ngũ cán bộ chủ trì và cán bộ cấp đại đội, trung đội luôn được tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn về quân sự, chính trị. Trong huấn luyện, Trung đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập cũng như phân công cán bộ soạn thảo giáo án, chú trọng rèn luyện bộ đội xây dựng bản lĩnh, ý chí chiến đấu. Kết quả, năm 2021, huấn luyện chiến sĩ mới đạt 100% yêu cầu, toàn đơn vị đạt khá.

Bài, ảnh: Lam Giang

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại