Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Năm 2023, dự kiến mở 3 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

Cập nhật: 23/08/2022 | 10:08

Hội đồng Giáo dục Quốc phòng huyện Đắk Glong vừa ban hành kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (QPAN) cho cán bộ đối tượng 4 năm 2023.

Nội dung bồi dưỡng gồm: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về QPAN; quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố QPAN và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa tư tưởng, quản lý Nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với QPAN trong tình hình mới; phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam…

Dự kiến trong năm 2023, huyện Đắk Glong sẽ mở 3 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ đối tượng 4 với 210 người tham gia.

Thanh Thanh

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại