Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img
img
Đắk Nông có 29 xã đạt chuẩn nông thôn mới

26/05/2021 | 09:27

Theo Văn phòng Điều phối Nông thôn mới (NTM) Đắk Nông, toàn tỉnh hiện có 29 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 48,3% tổng số xã toàn tỉnh.

<  1  2  3  4  5  > 

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại