Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

Thẩm tra tờ trình, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh

Cập nhật: 02/12/2022 | 10:52

Sáng 2/12, Ban Văn hóa-Xã hội, HĐND tỉnh họp thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Bùi Huy Thành, UVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa- Xã hội chủ trì.

Đồng chí Bùi Huy Thành yêu cầu các đơn vị liên quan nhanh chóng bổ sung, hoàn thiện các nội dung đã được thống nhất

Qua thảo luận, xem xét, các đại biểu thống nhất trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua 3 dự thảo nghị quyết: Quy định một số chính sách thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh; Quy định đối tượng, mức chi đưa đóng đối tượng đi điều dưỡng tập trung, tham quan trên địa bàn tỉnh; Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cao hơn mức hỗ trợ tối thiểu cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh.

Ban Văn hóa-Xã hội cho rằng việc UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành 3 nghị quyết là cần thiết, đúng thẩm quyền, phù hợp với Hiến pháp, pháp luật hiện hành. Riêng Dự thảo Nghị quyết Quy định một số chính sách thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-2025, các đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát các chính sách có liên quan của trung ương, tránh chồng chéo để quá trình triển khai thực hiện thống nhất, bảo đảm nguồn kinh phí, phù hợp với tình hình của địa phương và mục tiêu giảm nghèo bền vững của tỉnh. Về đối tượng hỗ trợ, dự thảo nghị quyết quy định còn chung chung, chưa đầy đủ, cụ thể. Các đại biểu đề nghị nghiên cứu, rà soát đối với trường hợp là học sinh, sinh viên mồ côi cha mẹ hiện đang sinh sống cùng người thân.

Đối với Dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cao hơn mức hỗ trợ tối thiểu cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2023-3025, các đại biểu cho rằng dự kiến quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho đối tượng hộ cận nghèo và hộ có mức sống trung bình là như nhau (mức hỗ trợ 20%) là không phù hợp. Cơ quan trình soạn thảo nghiên cứu, xem xét, cân đối điều chỉnh mức hỗ trợ để bảo đảm công bằng, tạo động lực thúc đẩy vươn lên giữa hai nhóm đối tượng.

Cuộc họp cũng đã thông qua kết quả khảo sát về công tác tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp y tế công lập thuộc Sở Y tế; thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Phát biểu kết luận, đồng chí Bùi Huy Thành đề nghị các cơ quan soạn thảo tiếp thu và bổ sung, hoàn thiện các nội dung đã được thống nhất. Đối với những nội dung chưa rõ ràng, cơ quan soạn thảo rà soát lại số liệu, căn cứ và tình hình thực tế để đề xuất phương án cụ thể hơn, thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện để nghị quyết thật sự đi vào cuộc sống.

Tin, ảnh: Nguyễn Hiền

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại