Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img
Cà phê đặc sản Đắk Nông

24/09/2022 | 11:50

“Cà phê từ vùng trồng có điều kiện tự nhiên cùng với quy trình chăm sóc, thu hoạch, chế biến đặc biệt, khi thử nếm có hương vị riêng, đạt từ 80 điểm trở lên theo tiêu chuẩn đánh giá của Hiệp hội Cà phê đặc sản thế giới (SCA) hoặc Viện Chất lượng cà phê thế giới (CQI)” sẽ được cấp chứng nhận cà phê đặc sản.

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại