Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

Xếp hạng di tích điểm ghi dấu trận đánh Đồi Đạo Trung

Cập nhật: 24/11/2021 | 09:12

UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Quyết định số 2007/QĐ-UBND, ngày 22/11/2021 về xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với Di tích lịch sử địa điểm ghi dấu trận đánh Đồi Đạo Trung thuộc xã Nâm N’Jang (Đắk Song).

Địa điểm ghi dấu trận đánh Đồi Đạo Trung thuộc xã Nâm N'Jang (Đắk Song) 

Khu vực bảo vệ di tích được xác định theo biên bản và bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ. Sở VHTT-DL tỉnh chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác pháp lý đối với nội dung, hồ sơ do đơn vị trình.

UBND huyện Đắk Song, UBND xã Nâm N’Jang trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn được giao thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa. 

Tin, ảnh: Mỹ Hằng

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại