Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

Bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh giai đoạn 2016-2020

Cập nhật: 27/10/2016 | 09:58

UBND tỉnh Đắk Nông vừa có Quyết định số 1800/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động cơ quan Nhà nước tỉnh giai đoạn 2016-2020.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch và định kỳ báo cáo kết quả về UBND tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định.

Mục tiêu nhằm bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan Nhà nước; bảo đảm an toàn thông tin cho Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh và đào tạo, xây dựng được nguồn nhân lực an toàn thông tin.

Hoài An

 

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại