Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Hạn chế trong chuyển đổi số ở Tuy Ðức

Cập nhật: 05/12/2022 | 08:27

Theo đánh giá của đơn vị chức năng, Tuy Đức còn nhiều tồn tại trong công tác cải cách hành chính (CCHC). Trong đó, việc xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số còn nhiều hạn chế...

Theo kết quả kiểm tra của Đoàn liên ngành công tác CCHC, UBND huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số theo Quyết định số 7386/QĐ-UBND ngày 16/02/2022 của UBND tỉnh.

Ngoài việc ban hành kế hoạch thực hiện chuyển đổi số, địa phương đã bố trí công chức có trình độ công nghệ thông tin (CNTT) để phụ trách, tham mưu triển khai ứng dụng CNTT tại UBND huyện Tuy Đức.

Bên cạnh đó, UBND huyện đã trang bị hệ thống máy tính kết nối mạng internet, cơ bản đáp ứng được yêu cầu phục vụ cho công việc chuyên môn của công chức, viên chức.

UBND huyện đã triển khai hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành trong trao đổi thông tin, tài liệu; hệ thống quản lý văn bản, điều hành phục vụ công việc.

Tuy Đức còn nhiều hạn chế trong chuyển đổi số

Trang thông tin điện tử tổng hợp của UBND huyện Tuy Đức đã được cấp phép hoạt động. UBND huyện đã ban hành đầy đủ quy chế quản lý, vận hành trang thông tin điện tử.

Tuy nhiên, theo kết quả kiểm tra cho thấy, trang thông tin điện tử của huyện Tuy Đức chưa phát huy hiệu quả trong việc tuyên truyền; chưa thường xuyên cập nhật văn bản chỉ đạo, điều hành liên quan đến ngành, địa phương.

Trang thông tin điện tử chưa có các chuyên mục: thông tin về chiến lược, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội…

Đặc biệt, tình hình sử dụng thư điện tử công vụ tại UBND huyện Tuy Đức còn quá thấp, chưa đạt 50%. Hiện đa số công chức, viên chức trên địa bàn vẫn sử dụng thư điện tử công cộng (email) để trao đổi, gửi nhận văn bản phục vụ công việc, không bảo đảm bảo mật, không phù hợp theo quy định của UBND tỉnh.

Ngoài ra, lãnh đạo UBND huyện, một số phòng chuyên môn chưa thực hiện triệt để việc sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng theo Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 2/4/2019 của UBND tỉnh.

Đại đa số công chức, viên chức trên địa bàn huyện Tuy Đức vẫn sử dụng email để trao đổi công việc

Qua kiểm tra, phòng máy chủ của UBND huyện Tuy Đức hiện nay có rất nhiều thiết bị mạng LAN (âm tường), máy chủ, swich... không còn sử dụng được. Phòng máy chủ bố trí thiếu khoa học, bỏ nhiều vật dụng hư hỏng, không thường xuyên vệ sinh.

Máy tra cứu thủ tục hành chính (TTHC) tại bộ phận một cửa không hoạt động để người dân tra cứu kết quả giải quyết TTHC; chưa lắp bảng hướng dẫn cho người dân biết cách tra cứu kết quả giải quyết TTHC.

Việc bố trí kinh phí cho ứng dụng CNTT trên địa bàn huyện còn thấp, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, chuyển đổi số hiện nay.

Trước tình hình trên, Đoàn kiểm tra đã tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Tuy Đức thực hiện nghiêm việc dùng ký chứng thư số, chữ ký số trên văn bản điện tử.

Điều này nhằm bảo đảm tính pháp lý của văn bản theo quy định của pháp luật hiện hành và quyết định của UBND tỉnh Đắk Nông. Đồng thời, UBND huyện Tuy Đức cần hoàn thiện trang thông tin điện tử.

Trên trang thông tin điện tử cần cung cấp đầy đủ các chuyên mục, thông tin theo quy định; bổ sung thông tin trong chuyên mục về chuyển đổi số.

Huyện cần duy trì cập nhật tin tức trên trang thông tin điện tử để góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 1/11/2021 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Chỉ thị số 01/CT-UBND của UBND tỉnh.

Tuy Đức cần nhanh chóng thành lập tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn, bon, các xã để hỗ trợ người dân sống tại địa bàn tiếp cận các ứng dụng, dịch vụ điện tử do tỉnh triển khai.

Thanh Bình

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại