Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img
Ðắk Mil đẩy nhanh tiến độ triển khai chuyển đổi số

12/09/2022 | 08:55

Thực hiện nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 1/11/2021 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 được huyện Đắk Mil chủ động trong việc triển khai các nhiệm vụ.

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại