Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Huyện ủy Ðắk Song chú trọng công tác tuyên truyền miệng

Cập nhật: 05/12/2022 | 09:11

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng, các cấp ủy đảng trên địa bàn huyện Đắk Song đã có nhiều giải pháp để đưa hoạt động tuyên truyền miệng đi vào nền nếp, bảo đảm phù hợp với thực tiễn và trình độ nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Nâng cao chất lượng báo cáo viên

Để đưa hoạt động tuyên truyền miệng đi vào nền nếp, đội ngũ báo cáo viên Huyện ủy thường xuyên được củng cố, kiện toàn. Huyện ủy tăng cường chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, nhất là các xã, thị trấn thành lập đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp mình bảo đảm số lượng, cơ cấu, chất lượng theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả và có năng lực, trình độ.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đắk Song có 2 đồng chí Báo cáo viên Tỉnh ủy, 14 đồng chí Báo cáo viên Huyện ủy và gần 200 tuyên truyền viên cơ sở. Lực lượng nòng cốt là các đồng chí trưởng, phó các cơ quan, đoàn thể các xã, thị trấn, bí thư, phó bí thư các chi bộ thôn, bon, bản, tổ dân phố. Phần lớn những người làm công tác báo cáo viên luôn phát huy vai trò trách nhiệm, nhiệt tình, tâm huyết, không ngừng nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.

Cán bộ thôn xã Thuận Hà (Đắk Song) nắm bắt tình hình, hướng dẫn người dân chăm sóc cây trồng

Bên cạnh đó, Huyện ủy tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi, góp phần tạo ra sân chơi thiết thực cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ huyện đến cơ sở. Hội thi cũng là nơi đội ngũ báo cáo viên giao lưu học hỏi, trau dồi thêm kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ.

Chế độ cung cấp thông tin, tài liệu tham khảo cho báo cáo viên ngày càng tăng về số lượng và nâng cao chất lượng. Tại các hội nghị báo cáo viên được tổ chức định kỳ, bên cạnh các thông tin do báo cáo viên trình bày, nhiều loại tài liệu tham khảo cần thiết khác được tổng hợp, chọn lọc từ các nguồn tài liệu của Trung ương, tỉnh, huyện và cung cấp kịp thời, đầy đủ cho đội ngũ báo cáo viên.

Tăng cường đồng thuận, củng cố niềm tin

Thời gian qua, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp trong huyện Đắk Song hoạt động tương đối tốt. Hầu hết báo cáo viên, tuyên truyền viên đều bám sát kế hoạch, nắm vững nội dung cơ bản định hướng tuyên truyền. Đồng thời báo cáo viên, tuyên truyền viên trong huyện chủ động thông tin về tình hình biển, đảo và tình hình thời sự chính trị ở địa phương, đáp ứng yêu cầu đề ra.

Tổ "5 đảng viên giúp 1 hộ nghèo" xã Đắk Môl (Đắk Song) thăm, động viên, nắm tình hình thực hiện mô hình hỗ trợ thoát nghèo trên địa bàn

Mặt khác, căn cứ vào chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, hàng tháng đội ngũ báo cáo viên các cấp biên soạn nội dung tuyên truyền phù hợp với đối tượng gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Hoạt động tuyên truyền miệng đã vận dụng linh hoạt các phương pháp, hình thức tuyên truyền; thực hiện áp dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền (thông qua thực hiện giáo án điện tử) và lồng ghép các hình ảnh minh họa giúp người nghe dễ hiểu, dễ nhận biết. Việc tuyên truyền còn tập trung vào giới thiệu các mô hình hay, hiệu quả, gương người tốt việc tốt... nhằm lan tỏa các giá trị nhân văn, nghĩa cử cao đẹp trong quần chúng Nhân dân.

Theo đánh giá của Huyện ủy Đắk Song, công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên đã góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của các tầng lớp Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước. Việc tổ chức học tập quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được tiến hành nghiêm túc, có chất lượng, tỷ lệ cán bộ, đảng viên được tham gia học tập các chỉ thị, nghị quyết hàng năm luôn đạt 100%.

Các hoạt động tuyên truyền được quan tâm đẩy mạnh bằng nhiều kênh, nhiều hình thức khác nhau; thông tin về thời sự, tình hình kinh tế - xã hội trong và ngoài nước được tiến hành khá thường xuyên. Qua đó, tăng cường sự gắn bó giữa Đảng với Nhân dân, sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Khánh An

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại