Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Đắk Nông xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh

Cập nhật: 05/12/2022 | 10:45

Sau Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Công an tỉnh đã ban hành Chương trình làm việc toàn khóa. Trong đó, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh, vì Nhân dân phục vụ luôn được Công an tỉnh xác định là nhiệm vụ then chốt, hàng đầu.

Thời gian qua, Đảng ủy Công an tỉnh đã thường xuyên thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; giáo dục truyền thống nhằm xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ trước những khó khăn, thử thách.

Hoạt động này đã góp phần phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; ngăn chặn các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Công an tỉnh cũng đẩy mạnh bảo vệ chính trị nội bộ, công tác kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện kịp thời những khuyết điểm, hạn chế, thiếu sót để xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Công an tỉnh đã, đang xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất chính trị vững vàng, kỷ luật cao

Theo Thượng tá Nay Gia Phú, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, trong công tác xây dựng Đảng, đơn vị coi trọng việc đánh giá, phân loại đảng viên, thường xuyên tự phê bình và phê bình, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực.

Quy trình, phương pháp đánh giá được đơn vị thực hiện khách quan, công khai, minh bạch, công bằng, khắc phục cách làm hình thức, chiếu lệ… Việc này cũng gắn với công tác quản lý cán bộ, bảo vệ nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác sinh hoạt Đảng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng ngừa vi phạm và kiên quyết, kịp thời xử lý những biểu hiện tiêu cực, suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống của đảng viên.

Đảng ủy Công an tỉnh quan tâm đến đời sống, hoàn cảnh của cán bộ, đảng viên. Trong đó, đơn vị tạo động lực để cán bộ, chiến sỹ yên tâm công tác, cống hiến.

Cũng theo Thượng tá Nay Gia Phú, những năm qua, Đảng ủy Công an tỉnh đã triển khai có hiệu quả việc phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công an tỉnh phát động đẩy mạnh hưởng ứng cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an vì Nhân dân phục vụ”… Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp lòng tự hào, nâng cao ý thức trách nhiệm cho mỗi cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị.

Công an tỉnh phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương

Từ hiệu quả của công tác xây dựng Đảng, hầu hết đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn lực lượng Công an tỉnh giữ được phẩm chất chính trị vững vàng, có tính kỷ luật cao, đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng, nêu cao tinh thần chiến đấu.

Trong đó, có nhiều cá nhân trở thành nhân tố nổi trội, có đóng góp lớn vào việc thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, các đơn vị thuộc Công an tỉnh đã chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời âm mưu móc nối, lôi kéo, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch. Công an tỉnh đã góp phần giữ vững an ninh biên giới, an ninh nội bộ.

Lực lượng công an trong tỉnh đã xác lập, đấu tranh thành công nhiều chuyên án, triệt phá các ổ nhóm tội phạm hình sự manh động, phức tạp, hoạt động theo kiểu xã hội đen. Nổi bật là Công an tỉnh triệt phá nhiều đường dây ma túy lớn, liên tỉnh, xuyên quốc gia, đấu tranh làm rõ nhiều vụ tội phạm công nghệ cao…

Thời gian tới, Đảng bộ Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo, lãnh đạo xây dựng tổ chức trong sạch, vững mạnh, toàn diện. Công an tỉnh đẩy mạnh kiện toàn tổ chức, bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn nhiệm vụ.

Toàn lực lược công an sẽ cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, lãnh đạo theo mô hình tổ chức mới, trong đó ưu tiên lực lượng trực tiếp chiến đấu và lực lượng tại cơ sở.

Công an tỉnh sẽ tăng cường tuyên truyền pháp luật, biểu dương cán bộ, đảng viên, người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đơn vị đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tăng cường quan hệ gắn bó mật thiết giữa lực lượng công an với Nhân dân.

Đặc biệt, Công an tỉnh xây dựng phong cách gần dân, bám địa bàn, cơ sở, xây dựng nếp sống văn hóa vì Nhân dân phục vụ.

Bài, ảnh: Hoàng Thanh

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại