Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

CCB phát huy vai trò phòng, chống tư tưởng “diễn biến hòa bình”

Cập nhật: 15/08/2022 | 09:48

Thời gian qua, các cấp hội cựu chiến binh (CCB) trên địa bàn tỉnh luôn xác định, phòng, chống tư tưởng “diễn biến hòa bình” và cơ hội chính trị của các thế lực thù địch là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng và bảo vệ Đảng, chế độ, Nhà nước và Nhân dân.

Đấu tranh bảo vệ sự thật lịch sử

Xác định được vai trò, trách nhiệm của mình, các cấp hội CCB tăng cường đẩy mạnh giáo dục về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và thường xuyên thông tin cho CCB thấy rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng để tăng cường sức đề kháng đối với cán bộ, hội viên CCB các thế hệ. Hội quan tâm xây dựng các nhân tố tham gia các trang mạng xã hội đấu tranh chống lại các thế lực thù địch và những quan điểm sai trái, cơ hội chính trị các thế lực thù địch.

Bên cạnh đó, các cấp hội thường xuyên động viên, giáo dục cán bộ, hội viên giữ vững phẩm chất, truyền thống của Bộ đội Cụ Hồ. Đó là tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Nhà nước và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước.

Định kỳ, Hội CCB tỉnh lập chuyên trang về phòng, chống tư tưởng “diễn biến hòa bình” thông qua cuốn thông tin cơ sở của hội với số lượng 1.000 cuốn mỗi kỳ. Đây là tài liệu sinh hoạt cho các chi hội cơ sở nhằm giúp cán bộ, hội viên phần nào nhận diện được âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch để đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức gặp mặt cựu chiến binh tham gia kháng chiến chống Pháp và Chiến dịch Điện Biên Phủ

Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh Nguyễn Thanh Quang cho biết: “Điều lệ Hội CCB quy định nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của tổ chức hội, cán bộ, hội viên CCB là xây dựng và bảo vệ Đảng, chế độ, Nhà nước và Nhân dân. Xây dựng bảo vệ Đảng có nhiều lĩnh vực, trong đó không thể tách rời lĩnh vực chống tư tưởng “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Bởi vì kẻ thù đã xác định, đây là mũi nhọn đột phá, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng mà không cần tiếng súng”.

Hiện nay, vấn đề được các cấp hội và hội viên quan tâm nhất đó là việc kẻ thù đang tìm mọi cách để xuyên tạc lịch sử dân tộc. Trước tình hình đó, các cấp hội động viên cán bộ, hội viên CCB, xưa chiến đấu chống giặc xâm lược, nay tiếp tục đấu tranh để bảo vệ sự thật lịch sử, cách mạng.

“Ða phần CCB đều trực tiếp tham gia vào các cuộc đấu tranh giải phóng đất nước, nên hiểu hơn ai hết về những hy sinh, mất mát, đánh đổi của dân tộc trong cuộc chiến này. Do đó, các CCB phải đóng góp tiếng nói, phát huy trách nhiệm của mình để bảo vệ sự thật lịch sử, không để kẻ thù xuyên tạc lịch sử dân tộc”, ông Nguyễn Thanh Quang nhấn mạnh.

Nhiệm vụ cơ bản, quan trọng của hội

Cũng theo ông Quang, thời gian tới, cuộc đấu tranh phòng, chống tư tưởng “diễn biến hòa bình” này không dừng lại mà sẽ lâu dài, ngày càng phức tạp. Do đó, các cấp hội và cán bộ, hội viên CCB cùng với các đơn vị, cơ quan trong hệ thống chính trị luôn bảo đảm giữ vững nền tảng của Đảng, giữ vững độc lập, chủ quyền của đất nước. Hội tiếp tục động viên cán bộ, hội viên thường xuyên học tập, tu dưỡng, rèn luyện nâng cao trình độ mọi mặt, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.

Cán bộ, hội viên cần nắm vững cương lĩnh chính trị, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhằm từng bước nâng cao bản lĩnh chính trị, kiên định lập trường, mục tiêu lý tưởng của Đảng.

Tỉnh hội yêu cầu các cấp hội cơ sở tích cực ứng dụng tiện ích công nghệ thông tin trong đấu tranh phòng, chống tư tưởng “diễn biến hòa bình”, cơ hội chính trị của các thế lực thù địch.

“Việc chủ động, kiên quyết đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, coi đây là nhiệm vụ cơ bản, quan trọng của Hội trong xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhân dân cũng cần được chú trọng”, ông Quang khẳng định.

Hoàng Bảo

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại