Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

Thêm động lực mới, niềm tin mới

Cập nhật: 20/02/2018 | 14:01 G2T+7

Xuân mới đã về. Tiết xuân cho cây cối đâm chồi, nảy lộc, trăm hoa khoe sắc; cho lòng người thêm ấm áp, rạo rực, tin tưởng vào một tương lai tươi sáng, tốt đẹp hơn.

 

Có thể khẳng định, năm 2017, vượt qua muôn vàn khó khăn thách thức, đất nước ta đã đạt được thành tựu rất đáng tự hào. Đây là năm đầu tiên sau nhiều năm chúng ta hoàn thành toàn diện và vượt mức tất cả các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, GDP đạt 6,81%, mức cao nhất trong gần 10 năm qua. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, xuất khẩu tăng mạnh và xuất siêu, khu vực công nghiệp phục hồi rõ nét, trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế. Đời sống của nhân dân được cải thiện. An sinh xã hội được quan tâm đúng mức, ngày càng có nhiều người làm việc thiện, quan tâm mọi người hơn. Vị thế Việt Nam được nâng tầm. Cuộc chiến với "giặc nội xâm" là tiêu cực, tham nhũng, lãng phí đạt được một số kết quả ban đầu. Các vụ án lớn về kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng đã được xử lý rất kiên quyết, nghiêm minh, kể cả đối với cán bộ lãnh đạo cao cấp vi phạm, cán bộ đương chức và cán bộ đã về hưu khiến lòng dân phấn khởi, thêm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Đối với Đắk Nông chúng ta cũng đã gặt hái được một mùa bội thu trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội trong năm 2017. Cơ bản các nhóm chỉ tiêu đều đạt và vượt Nghị quyết đề ra. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,47%, thu ngân sách nhà nước được trên 2.000 tỷ đồng, vượt cao so với kế hoạch đề ra. Các ngành, lĩnh vực có bước tăng trưởng khá, nhất là lĩnh vực công nghiệp đã đóng góp đáng kể vào tăng trưởng chung do có thêm sản phẩm alumin. Nông nghiệp cơ bản ổn định, bước đầu phát triển theo hướng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện, bình quân thu nhập đầu người được 41,26 triệu đồng trên năm. Công tác giảm nghèo đạt cao. Toàn tỉnh giảm 2,61% hộ nghèo, trong đó hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ giảm được 7,88%. Chính trị, xã hội ổn định. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng.

 

Có được thành quả ấy là nhờ sự lãnh đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, giám sát chặt chẽ của HĐND tỉnh, điều hành năng động của UBND tỉnh và sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành, địa phương, doanh nghiệp và nhân dân toàn tỉnh. Đây là thành tích đáng trân trọng góp phần tăng thêm niềm tin, tạo niềm hứng khởi và tinh thần đổi mới sáng tạo trong toàn Đảng bộ và nhân dân trước thềm năm mới.

Năm 2018 là năm bản lề, có tính  chất quyết định đến việc thực hiện tốt kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng. Chúng ta xác định đây là năm đột phá kinh tế tư nhân, thúc đẩy nông nghiệp công nghệ cao, tiếp tục tăng cường quản lý bảo vệ rừng gắn với quản lý đất đai và dân cư. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh giản biên chế gắn với cải cách công vụ, công chức. Củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thực hiện việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo hướng “liêm chính, kiến tạo, hành động”.

Chào đón Xuân mới Mậu Tuất năm 2018, cùng với cả nước, những người con trên quê hương N’Trang Lơng anh hùng tiếp tục phát huy bản lĩnh và trí tuệ của mình, cùng nhau đoàn kết một lòng xây dựng Đắk Nông sớm sánh vai với bạn bè trong khu vực và vươn lên phát triển nhanh, bền vững, thực sự thân thiện với môi trường.

Năm mới thêm động lực mới, niềm tin mới!

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại