Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Lắng nghe ý nguyện của cử tri, ban hành chính sách hợp ý Đảng lòng dân

Cập nhật: 20/01/2020 | 11:58

Với chức năng chính là giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng ở địa phương, thời gian qua, HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 đã không ngừng đổi mới về cả nội dung và hình thức hoạt động, phát huy cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong thực tiễn.

Nâng cao chất lượng quyết nghị

Trong quá trình hoạt động, HĐND tỉnh đã có những quyết định kịp thời, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các vấn đề từ nhu cầu thực tiễn thành nghị quyết. Để quyết nghị đúng và trúng vấn đề, HĐND tỉnh chú trọng cải tiến, đổi mới công tác tổ chức kỳ họp ở tất cả các khâu. Quá trình chuẩn bị cho kỳ họp luôn có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị liên quan. Trong điều hành, Thường trực HĐND tỉnh cũng đổi mới cách thức tổ chức theo hướng thiết thực, khoa học và linh hoạt. Hầu hết các kỳ họp đều giảm thời gian trình bày báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết tại hội trường, thay vào đó là tập trung thông qua những báo cáo quan trọng.

Cử tri xã Đắk Ru (Đắk R'lấp) bày tỏ cảm kích với đại biểu HĐND tỉnh sau buổi tiếp xúc cử tri vì đã lắng nghe và yêu cầu các cơ quan chức năng xử lý được nhiều ý kiến, kiến nghị trên địa bàn

Phần lớn thời gian tập trung cho phiên thảo luận và chất vấn, tạo môi trường cho đại biểu phát huy trí tuệ, trách nhiệm tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương. Nội dung chất vấn tập trung, có trọng tâm, trọng điểm. Nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến công tác quản lý Nhà nước được đưa ra chất vấn công khai tại diễn đàn kỳ họp, nhất là những vấn đề phức tạp, kéo dài như công tác quản lý và bảo vệ rừng, xử lý cán bộ vi phạm…

Điểm đổi mới nổi bật của HĐND tỉnh khóa III là thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn “nóng” tại kỳ họp. Nghĩa là các cơ quan, đơn vị không được gửi câu hỏi để chuẩn bị trước mà phải trả lời chất vấn của đại biểu ngay tại hội trường. Đây là một trong những hình thức nhằm giám sát tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ngành, đơn vị. Sau phiên chất vấn, HĐND tỉnh đều ban hành nghị quyết hoặc thông báo kết luận chất vấn và trả lời chất vấn gửi đến cá nhân được chất vấn nhằm yêu cầu giải quyết, báo cáo kết quả cho Thường trực HĐND tỉnh và kỳ họp gần nhất.

Theo thống kê, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh đã tổ chức được 9 kỳ họp; trong đó có 1 kỳ họp thường lệ và 1 kỳ họp bất thường. Ngoài quyết định các vấn đề phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh hàng năm, HĐND tỉnh đã ban hành 144 nghị quyết. Hầu hết các nghị quyết của HĐND tỉnh được thông qua đến nay được thực tiễn khẳng định là đúng đắn, phù hợp và đi vào cuộc sống, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng. Cơ chế, chính sách được xây dựng với nhiều điểm mới, phù hợp với yêu cầu phát triển trung và dài hạn của tỉnh. HĐND tỉnh còn kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế một số nghị quyết, bảo đảm phù hợp với yêu cầu quản lý và phát triển thực tiễn.

Đạt nhiều kết quả ghi nhận

Một trong những điển hình về thực hiện chức năng quyết nghị và giám sát xuyên suốt của HĐND tỉnh là việc ban hành và giám sát thực hiện nghị quyết về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2015-2020. Dựa trên điều kiện thực tế, HĐND tỉnh thông qua các chỉ tiêu phát triển ở từng lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh cho cả giai đoạn cũng như ban hành nghị quyết cho từng năm cụ thể.

Để đạt các chỉ tiêu đề ra, HĐND tỉnh ban hành nhiều nghị quyết nhằm cụ thể hóa việc thực hiện các chỉ tiêu ở các lĩnh vực. Điển hình như các nghị quyết: Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2020; Chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số thuộc diện nghèo, cận nghèo từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021; Chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng thiết yếu trong triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2020; Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Đắk Nông...

Trên cơ sở nghị quyết ban hành, HĐND tỉnh tăng cường công tác theo dõi, giám sát bằng nhiều hình thức. Nhờ đó, HĐND tỉnh đã kịp thời phát hiện những hạn chế, khó khăn và đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan điều chỉnh, khắc phục. Điển hình như chỉ tiêu giảm nghèo nhiều năm liền tỉnh không đạt, nên trong năm 2018, HĐND tỉnh đã tăng cường giám sát, chất vấn, đề nghị UBND tỉnh, cơ quan chức năng phân tích, giải trình và đề ra phương hướng cụ thể khắc phục. Nhờ đó, đến cuối năm 2018, tiêu chí giảm nghèo đã về đích theo kế hoạch. Việc triển khai các chính sách giảm nghèo trong thực tế cũng từng bước đạt hiệu quả hơn. Trong các cuộc tiếp xúc, cử tri cũng không còn đề cập nhiều và căng thẳng đến việc phản ánh thực hiện các chính sách giảm nghèo.

Theo Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Hoa, hoạt động của HĐND tỉnh luôn dựa trên tinh thần vì sự phát triển của tỉnh về mọi mặt và mang lợi ích chính đáng nhiều nhất cho cử tri, người dân. Vì vậy, việc đổi mới để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động luôn được Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các đại biểu chú trọng thực hiện. Điều vui nhất của người đại biểu là được cử tri, người dân tín nhiệm. Thực tế trong các đợt tiếp xúc cử tri cho thấy, nhiều điểm "nóng" về các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến nay gần như đã giảm. Một phần lớn là nhờ nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri được lắng nghe và được các cơ quan chức năng giải quyết thỏa đáng. Điển hình như xã Đắk Ru (Đắk R'lấp), thị trấn Đắk Mâm (Krông Nô), xã Trúc Sơn (Cư Jút)...

Thời gian tới, HĐND tỉnh tiếp tục khắc phục những hạn chế, khó khăn, phát huy hết vai trò, trách nhiệm của mình. Mỗi đại biểu cũng sẽ lắng nghe nhiều hơn ý nguyện của cử tri, người dân để có những định hướng, quyết nghị, ban hành những chính sách “hợp ý Đảng lòng dân”, xứng đáng với sự tín nhiệm của cử tri.

Bài, ảnh: Nguyễn Hiền

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại