Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao

Cập nhật: 26/09/2018 | 09:43 G9T+7

UBND tỉnh vừa ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới (NTM) nâng cao tỉnh Đắk Nông.

Theo đó, Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao gồm 21 tiêu chí chung với 63 tiêu chí thành phần áp dụng đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM gồm: Quy hoạch; Giao thông; Trường học; Điện; Thủy lợi; Cơ sở vật chất văn hóa; Cơ sở hạ tầng; Thông tin và truyền thông; Nhà ở dân; Thu nhập; Giảm nghèo và an sinh xã hội; Lao động việc làm; Tổ chức sản xuất; Giáo dục và đào tạo; Văn hóa; Y tế; Môi trường và an toàn thực phẩm; Hệ thống tổ chức chính trị, xã hội; tiếp cận pháp luật; An ninh quốc phòng; Khu dân cư NTM kiểu mẫu; vườn mẫu, rẫy mẫu.

UBND tỉnh giao các sở, ngành liên quan căn cứ chức năng quản lý Nhà nước, ban hành hướng dẫn cụ thể việc thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao của tỉnh để các địa phương áp dụng triển khai thực hiện.

Văn phòng điều phối NTM tỉnh chủ trì, tổng hợp ý kiến các sở, ngành ban hành sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí NTM nâng cao của tỉnh; thường xuyên phối hợp với các sở, ngành có liên quan và các huyện, thị xã tham mưu hướng dẫn về trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Đức Hùng

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại