Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Thẩm tra nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ở thành phố Gia Nghĩa

Cập nhật: 02/06/2020 | 09:11

ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC
Giọng Nữ miền Bắc
Giọng Nữ miền Nam

UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Quyết định 744/QĐ-UBND về thành lập đoàn thẩm tra thành phố Gia Nghĩa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đoàn thẩm tra do lãnh đạo Sở Nông nghiệp-PTNT làm Trưởng đoàn.

Nhiệm vụ chính của đoàn thẩm tra là thẩm tra hồ sơ, kết quả tổng thể đạt được về xây dựng nông thôn mới của các xã thuộc thành phố Gia Nghĩa đến thời điểm thẩm tra; đánh giá tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong trong xây dựng nông thôn mới của thành phố.

Ảnh minh họa

Sau khi có kết quả thẩm tra, các cơ quan chuyên môn tham mưu UBND tỉnh tổ chức cuộc họp để thảo luận, bỏ phiếu, đề nghị xét, công nhận thành phố Gia Nghĩa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; tham mưu UBND tỉnh hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Nông nghiệp-PTNT thẩm định, xét, đề nghị Thủ tướng công nhận thành phố Gia Nghĩa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Nguyễn Hải

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại