Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Tập trung triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

Cập nhật: 11/09/2017 | 13:56

UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Công văn số 4809/UBND-NN để chỉ đạo các địa phương, đơn vị tập trung triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM).

Theo đó, để triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình MTQG về  xây dựng NTM, trong những tháng cuối năm 2017 và giai đoạn 2018 - 2020, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã tiếp tục triển khai thực hiện sâu rộng, thiết thực phong trào thi đua “Đắk Nông chung sức xây dựng NTM” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”.

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã được phân bổ nguồn vốn xây dựng NTM năm 2017 khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn được giao bảo đảm hiệu quả, đúng quy định. UBND tỉnh yêu cầu các địa phương để xảy ra tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM phải khẩn trương xây dựng kế hoạch, lộ trình xử lý dứt điểm tình trạng nợ đọng trong năm 2017.

Các huyện Chư Jút, Krông Nô, Đắk Song, Đắk Mil và Đắk R’lấp tập trung chỉ đạo 6 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM trong năm 2017 thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm hoàn thiện các tiêu chí còn lại để được công nhận đạt chuẩn NTM đúng theo kế hoạch. Đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM giai đoạn 2011-2016, phải tiếp tục tiến hành rà soát, đánh giá chính xác mức độ đạt của các tiêu chí theo Bộ tiêu chí mới tại Quyết định số 391/QĐ-UBND ngày 07/3/2017 của UBND tỉnh để xây dựng kế hoạch đạt chuẩn và nâng cao chất lượng các tiêu chí theo quy định.

UBND tỉnh cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện các nội dung về xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh; đồng thời, đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, vận động về xây dựng NTM thông qua tổ chức mặt trận các cấp, nhất là thông qua Hội nông dân, Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Hội người cao tuổi, Đoàn thanh niên, các tổ chức tôn giáo, các dòng họ ở địa phương,…

Đức Hùng

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại