Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Phân bổ 14,6 tỷ đồng cho Chương trình nông thôn mới

Cập nhật: 17/08/2017 | 08:35

Ngày 16/8, ông Lê Trọng Yên, Giám đốc Sở Nông nghiệp- PTNT, Chánh Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mới tỉnh Đắk Nông cho biết, UBND tỉnh vừa có quyết định về việc giao dự toán kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017.

Theo đó, vốn phân bổ cho xây dựng nông thôn mới năm 2017 là 14,6 tỷ đồng, trong đó tập trung vào những nội dung đầu tư chính gồm: Đào tạo nghề cho lao động nông thôn (hơn 2,7 tỷ đồng); hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị (gần 1,9 tỷ đồng); hỗ trợ, thực hiện phổ cập giáo dục các bậc học (gần 2,4 tỷ đồng) và một số nội dung quan trọng khác.

Trên cơ sở vốn được giao, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã tiến hành lập hồ sơ đầu tư theo đúng quy định của luật Đầu tư và Nghị định số 161/2016/ NĐ- CP, ngày 2/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư, xây dựng đối với một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.

Hồng Thoan

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại