Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong xây dựng nông thôn mới

Cập nhật: 09/01/2018 | 09:45

Qua 6 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), trong điều kiện xuất phát điểm thấp, tuy nhiên bằng sự năng động và quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ và nhân dân, đến nay, Đắk Nông đã đạt được một số kết quả khá quan trọng.

Tính đến tháng 11/2017, toàn tỉnh có 5/61 xã đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân toàn tỉnh mỗi xã đạt 10,62 tiêu chí/xã. Điều đáng phấn khởi là nhận thức của người dân đã thay đổi tích cực, tính chủ động được nâng lên. Để có được sự đồng thuận như vậy, công tác tuyên truyền có sự góp phần quan trọng.

Nội dung thông tin tuyên truyền về NTM được chuyển tải đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân sinh động qua nhiều loại hình thông tin đại chúng. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức điều tra xã hội học chuyên đề về xây dựng NTM; đồng thời, lồng ghép việc lấy ý kiến nhân dân về xây dựng NTM trong các cuộc điều tra xã hội học định kỳ hàng năm, từ đó, kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền tỉnh chỉ đạo, điều hành xây dựng NTM sát với lòng dân.

Người dân xã Thuận An (Đắk Mil) đóng góp sức người, sức của xây dựng đường giao thông nông thôn. Ảnh: Đ.H

Công tác tuyên truyền miệng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, tuyên truyền vận động, cổ vũ động viên nhân dân tham gia xây dựng NTM. Hàng năm, Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh đều tổ chức tập huấn, cập nhật kiến thức, kỹ năng cho cán bộ phụ trách xây dựng NTM các huyện, xã; kết hợp cấp phát các tài liệu hỏi đáp. Chỉ tính riêng năm 2017, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh đã tổ chức 9 lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng và nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới với 799 lượt người tham dự; các đơn vị cấp huyện tổ chức được trên 88 lớp với hơn 4.797 người tham dự. Đội ngũ báo cáo viên của cấp ủy cấp tỉnh, huyện được cung cấp thông tin về tình hình, kết quả xây dựng NTM của cả nước và địa phương, giúp bổ sung nguồn kiến thức phong phú, tăng hiệu quả công tác tuyên truyền miệng tại địa phương, đơn vị. Chủ đề giới thiệu nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước về xây dựng NTM được đưa vào nội dung các cuộc thi báo cáo viên giỏi cấp huyện; Hội thi “Nhà nông đua tài”, “Cán bộ Đoàn cơ sở giỏi”… giúp đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về xây dựng NTM.

 

Chính nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng lên, từ chỗ trông chờ, ỷ lại chuyển sang chủ động làm chủ trong xây dựng NTM, tự nguyện góp công, góp sức, hiến đất, hiến kế, chỉnh trang nông thôn, xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống mới. Chỉ tính riêng sau 1 năm thực hiện Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy về xây dựng NTM (từ tháng 6/2016 đến tháng 6/2017), toàn tỉnh đã huy động 1.925 tỷ đồng đầu tư vào khu vực nông thôn; trong đó, vốn đầu tư trực tiếp cho chương trình chỉ được hơn 55 tỷ đồng, chiếm khoảng 2,9%; còn lại, chiếm tỷ lệ lớn là nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác và huy động từ cộng đồng dân cư, doanh nghiệp, hợp tác xã, vốn tín dụng được hơn 1.870 tỷ đồng.

 

Trong thời gian tới, để đẩy mạnh đưa Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 05/5/2016 của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 vào cuộc sống, cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền về xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, các ngành, đơn vị, địa phương liên quan bám sát nội dung Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy để chủ động xây dựng kế hoạch, định hướng nội dung tuyên truyền xây dựng NTM hàng năm phù hợp với thực tiễn; trong đó, tiếp tục nhấn mạnh vai trò chủ thể của người dân trong quyết định sự bền vững của xây dựng NTM. Cùng với phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp trong tuyên truyền, vận động xây dựng NTM cần chú trọng phát huy ưu thế của công tác tuyên truyền miệng và vai trò của lực lượng người có uy tín để “đả thông tư tưởng”, động viên người dân tự nguyện tham gia thực hiện các tiêu chí tại địa phương. Bên cạnh đó, các ngành liên quan chú trọng biên soạn tài liệu tuyên truyền, tài liệu tham khảo, tài liệu hỏi - đáp, đề cương bài giảng phù hợp với từng đối tượng, địa bàn tuyên truyền; tăng cường tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ, nội dung chương trình xây dựng NTM cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền miệng ở cơ sở; kịp thời giới thiệu những cách làm hay, sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới; phát hiện, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc và biện pháp khắc phục trong quá trình thực hiện ở cơ sở; tích cực nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong nhân dân về xây dựng NTM nhằm kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp điều chỉnh các biện pháp, bước đi, lộ trình cho phù hợp với thực tiễn và tiềm lực đóng góp của người dân.

Thành Nhân

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại