Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

Các địa phương gặp khó về tiêu chí bảo hiểm y tế

Cập nhật: 31/10/2018 | 10:53 G10T+7

Trong 19 tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2016-2020, tiêu chí 15.1 quy định tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) phải đạt từ 85% trở lên thay vì 70% như trước. Điều này đã gây nhiều khó khăn cho các địa phương khi đăng ký đạt chuẩn cũng như giữ chuẩn NTM.

“Nợ” tiêu chí  BHYT

Thực hiện Quyết định số 1999/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của UBND tỉnh, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh là một trong những thành viên của Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn NTM trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2020.

Thế nhưng, theo lãnh đạo BHXH tỉnh, qua thực tế rà soát, thẩm định tại các xã xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020 của tỉnh, nhiều xã có tỷ lệ bao phủ BHYT đạt thấp. Riêng trong năm 2017, toàn tỉnh có 5 xã đạt chuẩn NTM thì chỉ có 2 xã đạt tỷ lệ bao phủ BHYT trên 85% là xã Nam Dong (Chư Jút) và xã Nam Đà (Krông Nô). Các xã còn lại là Nghĩa Thắng, Đắk Wer (Đắk R’lấp) và Đắk Sắk (Đắk Mil) không đạt tiêu chí độ bao phủ BHYT.

BHXH tỉnh tổ chức tuyên truyền, đối thoại với người dân xã Đắk Sắk (Đắk Mil) về chính sách BHYT

Theo ông Trần Khắc Toản, Chủ tịch UBND xã Đắk Sắk, năm 2017, xã được công nhận đạt chuẩn NTM nhưng “nợ” tiêu chí độ bao phủ BHYT. Theo kế hoạch, trong năm 2018, xã phải hoàn thành tiêu chí này, nhưng đến nay, tỷ lệ người dân tham gia BHYT trên địa bàn xã mới chỉ đạt gần 70%. Ông Toản cho biết: “Mặc dù công tác thông tin, tuyên truyền triển khai thường xuyên, nhưng người dân vẫn ít quan tâm đến việc tham gia BHYT. Phần lớn họ mua thẻ BHYT khi mắc bệnh nặng, mạn tính. Thậm chí, những trường hợp là hộ nghèo được cấp thẻ BHYT miễn phí cũng đến khi mắc bệnh mới đến UBND xã nhận thẻ, hoặc cán bộ của xã phải đến cấp phát tận nhà”.

Tương tự, xã Đức Minh (Đắk Mil) được công nhận đạt chuẩn NTM vào năm 2016, với độ bao phủ BHYT đạt 72%. Tuy nhiên, hiện nay, xã đang lo “rớt” tiêu chí NTM bởi tỷ lệ người dân tham gia BHYT trên địa bàn xã giảm chỉ còn khoảng 57-60%.

Theo ông Bùi Đình Hiển, Chủ tịch UBND xã Đức Minh, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do một số thôn, bon trên địa bàn xã không còn thuộc diện đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 582/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ. Cùng với đó, mức thu nhập của người dân mới chỉ bảo đảm cho cuộc sống tối thiểu hàng ngày, nên còn “lăn tăn” khi tham gia BHYT hộ gia đình.

Phải có 95% dân số tham gia BHYT

Theo Quyết định 691 ngày 5/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020 thì xã được công nhận đạt chuẩn NTM phải có 95% dân số tham gia BHYT. Điều này đòi hỏi các địa phương phải có cách làm linh hoạt, quyết liệt hơn nữa nhằm thực hiện tốt tiêu chí y tế cũng như nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHYT.

Theo đó, các địa phương cần tăng cường phối hợp với cơ quan BHXH huyện, thị xã tập trung xây dựng kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHYT một cách cụ thể; rà soát số lượng người dân chưa tham gia BHYT và giao chỉ tiêu vận động mua BHYT cho từng thôn, bon… Công tác tuyên truyền, vận động phải tiếp tục được tăng cường, đổi mới với nhiều hình thức. Đặc biệt, mỗi cán bộ, đảng viên ở địa phương phải thường xuyên bám sát cơ sở, gần dân để hiểu hoàn cảnh từng gia đình thì mới có cách tuyên truyền hiệu quả, giúp nâng cao nhận thức của người dân trong việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHYT.

Theo nhiều địa phương thì tiêu chí y tế là tiêu chí dễ biến động, khó bền vững. Vì vậy, vấn đề quan trọng là các cấp chính quyền, các ngành chức năng cần quan tâm phát triển kinh tế, tạo việc làm để người dân có thu nhập ổn định, từ đó họ mới tự nguyện và tích cực tham gia BHYT. Bên cạnh đó, ngành BHXH cần kiện toàn, duy trì hệ thống đại lý thu BHYT tại cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đối tượng tham gia.

Ngành Y tế từng bước nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ở các tuyến, nhất là tuyến cơ sở; đồng thời nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh. Một khi người dân có thể tin tưởng về chất lượng khám, chữa bệnh thì họ mới chủ động, tự nguyện tham gia BHYT, từ đó, góp phần hoàn thành tốt các tiêu chí trong xây dựng NTM.

Bài, ảnh: Vũ Trang

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại