Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

5 xã có khả năng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

Cập nhật: 06/12/2018 | 09:23 G12T+7

Sở Nông nghiệp-PTNT vừa có báo cáo đánh giá tình hình thực hiện tại các xã phấn đấu đạt chuẩn trong xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2018.

Qua rà soát thực hiện 19 tiêu chí về xây dựng NTM trong 11 tháng và dự kiến thực hiện trong tháng 12, Sở Nông nghiệp-PTNT nhận định có 5/7 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM có khả năng đạt chuẩn NTM trước ngày 1/1/2019.

5 xã cơ bản đạt chuẩn NTM trong năm 2018 bao gồm: Trúc Sơn (Cư Jút), Thuận An (Đắk Mil), Đắk Nia (Gia Nghĩa) và Quảng Tín, Kiến Thành (Đắk R’lấp). Như vậy, nếu 5 xã đạt chuẩn NTM sẽ vượt 1 xã so với nghị quyết HĐND tỉnh đề ra.

Bình Minh

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại