Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img
img
Thực hiện dân chủ ở cơ sở: Phát huy sức mạnh, đồng thuận trong nhân dân

20/03/2017 | 10:25

Một trong những thành công của nhiều địa phương trong việc xây dựng thành công nông thôn mới (NTM) đó là thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, nên đã phát huy sức mạnh, sự đồng thuận trong nhân dân.

<  5  6  7  8  9  > 

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại