Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img
img
Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới: Cần khắc phục hạn chế để thực hiện tốt giai đoạn tiếp theo

17/07/2017 | 10:27

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã góp phần tích cực cho sự phát triển về mọi mặt của tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện chương trình vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục.

<  4  5  6  7  8  > 

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại