Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img
Đắk Lao trên hành trình về đích nông thôn mới trong năm 2020

19/03/2020 | 08:06

Đến hết năm 2019, xã Đắk Lao đạt được 16/19 tiêu chí xây dựng NTM. Để về đích NTM vào năm 2020 theo kế hoạch, xã Đắk Lao phải hoàn thành 3 tiêu chí còn lại gồm: thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, bảo hiểm y tế. Trên cơ sở những kết quả và khó khăn trong quá trình thực hiện các tiêu chí này, xã đã đưa ra nhiều giải pháp để hoàn thành các tiêu chí chưa đạt.

<  1  2  3  4  5  > 

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại