Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ở Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh: Tập trung giải quyết các nhóm vấn đề nổi cộm

Cập nhật: 13/01/2016 | 09:33

Qua hoạt động kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", với quyết tâm chính trị cao, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục, sửa chữa khuyết điểm trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong đó, Đảng ủy đã tập trung giải quyết 5 nhóm vấn đề nổi cộm và đến nay đã có những chuyển biến tích cực.

Theo đó, sau khi tổ chức kiểm điểm, ngày 30/12/2012, Ban Thường vụ Đảng ủy đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK về khắc phục, sửa chữa khuyết điểm các vấn đề trước mắt.

Theo đồng chí Đặng Văn Tin, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh thì vấn đề đầu tiên được tập trung triển khai, đó là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong toàn Đảng bộ, nhất là thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát về công tác quản lý, bảo vệ rừng và quản lý, sử dụng đất đai. Thực tế, đây là một vấn đề đã được nhìn nhận từ lâu nhưng việc chỉ đạo, lãnh đạo giải quyết chưa thật sự mang lại những chuyển biến mạnh mẽ.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, tập thể lãnh đạo Đảng ủy Khối đã thẳng thắn mổ xẻ lại khuyến điểm này của mình trên cơ sở đó đã tìm cách khắc phục những hạn chế, yếu kém cụ thể trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Từ đó, hoạt động nắm bắt tình hình tại các chi bộ, đảng bộ trực thuộc hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp được tiến hành.

Khi đã có được cái nhìn tổng quan về thực tế công tác quản lý, bảo vệ rừng, sử dụng, quản lý đất đai thì Đảng bộ đẩy mạnh việc kiểm tra, giám sát gắn với vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu mỗi tổ chức cơ sở đảng.

Cụ thể, trong năm 2015, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã giám sát đối với 1 tổ chức cơ sở đảng và người đứng đầu về thực hiện kết luận kiểm tra của cấp trên trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Đồng thời, Đảng ủy kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 2 chi bộ và 5 đảng viên. Qua đó, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã thi hành kỷ luật đối với 3 đảng viên. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tổ chức các tổ công tác làm việc với 9 cấp ủy tổ chức cơ sở đảng tại các công ty lâm nghiệp để nắm tình hình triển khai các giải pháp bảo vệ rừng.

Vấn đề thứ hai được Ban thường vụ Đảng ủy Khối đưa ra thực hiện đó là chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã làm tốt công tác tham mưu đối với cấp trên nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc mà các doanh nghiệp đã và đang gặp phải trong hoạt động.

Cụ thể, Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo các doanh nghiệp khắc phục khó khăn, tiết kiệm mọi chi phí đầu tư, nỗ lực tìm kiếm thị trường, việc làm nhằm tạo thu nhập ổn định cho người lao động, bảo đảm doanh thu... Nhờ đó, dù gặp nhiều khó khăn nhưng các doanh nghiệp trong Khối đã cơ bản đạt được các chỉ tiêu đề ra.

Hoạt động thứ ba mà Đảng ủy Khối đã và đang nỗ lực thực hiện đó là cải tiến, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, chuyển tải kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đến với người lao động. Nhờ vậy, đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động của toàn Đảng bộ đều có tư tưởng, chính trị vững vàng, không ngừng rèn luyện đạo đức, lối sống.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối cũng đổi mới phương thức lãnh đạo của Ban Thường vụ và của cấp ủy tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thông qua các hoạt động như nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đổi mới quy trình ra nghị quyết, cải tiến lề lối làm việc. Công tác phối hợp với ngành chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc sắp xếp, đổi mới và phát triển các doanh nghiệp Nhà nước mà trước hết là các công ty nông, lâm nghiệp cũng đang là vấn đề chính mà Đảng ủy Khối chú trọng triển khai. Đến nay, toàn Đảng bộ đã thực hiện cổ phần hóa 3 doanh nghiệp, đang tiến hành sắp xếp, chuyển đổi 6 công ty nông, lâm nghiệp.

Cũng theo đồng chí Đặng Văn Tin thì trong quá trình lãnh đạo, thực hiện 5 nội dung chủ yếu trên, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cũng đã thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Phong cách làm việc của từng ủy viên Ban Thường vụ có nhiều chuyển biến tích cực, bám sát chương trình công tác, tiến độ thực hiện để tham mưu cho tập thể lãnh đạo hoàn thành tốt chương trình công tác trọng tâm đề ra. Chính vì thế, 45/45 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đã tiến hành sửa chữa, khắc phục khuyết điểm nghiêm túc và đạt được một số kết quả đáng kể.

Hồng Thoan

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại