Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) tại Ðảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh: Nhiều chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng

Cập nhật: 22/03/2018 | 09:47

Qua hơn một năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đến nay công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã có nhiều chuyển biến rõ nét. Nhận thức về vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên (CBĐV) được nâng lên, từng bước giúp các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất.

Theo đồng chí Đặng Thanh Quang, Phó Bí thư Thường trực Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh, toàn Đảng bộ Khối hiện có 27 tổ chức cơ sở (TCCS) đảng, với 902 đảng viên; trong đó gồm 10 đảng bộ cơ sở và 17 chi bộ cơ sở. Trên cơ sở kế hoạch đề ra, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tiến hành hội nghị học tập, quán triệt cho 94 cán bộ chủ chốt trong toàn khối; đồng thời, chỉ đạo các TCCS đảng trực thuộc triển khai việc học tập, quán triệt nghị quyết tới 814 CBĐV và quần chúng. Một số tổ chức đảng còn lại cũng đã thực hiện lồng ghép trong các buổi sinh hoạt.Thông qua việc học tập, quán triệt nghị quyết, CBĐV tại các TCCS đảng cũng đã xác định rõ được vai trò, lập trường, quan điểm chính trị rõ ràng của mình, nhất là trong việc đấu tranh phản bác một số quan điểm sai trái, không a dua, hùa theo dư luận.

Qua việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Đảng ủy Khối đã kịp thời phát hiện và có văn bản chỉ đạo khắc phục ngay những hạn chế, yếu kém tại mỗi TCCS đảng.

Đảng bộ Công ty Cao su Daknoruco là một trong những đơn vị thực hiện khá tốt tinh thần Nghị quyết TW 4 (khóa XII), giúp người lao động trong đơn vị yên tâm lao động sản xuất.

Trong năm qua, nhiều vấn đề nổi cộm về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong đảng, đoàn kết nội bộ… đã được Ban Thường vụ giới thiệu cho các TCCS đảng triển khai thực hiện hàng năm. Đến nay, một số TCCS đảng trong khối đã và đang làm tốt công tác tư tưởng trong mỗi CBĐV, người lao động. Đơn cử như tại Đảng bộ Công ty Cà phê Đức Lập (Đắk Mil). Thời gian qua, do nợ nần kéo dài nên việc thực hiện chủ trương chuyển đổi sang cổ phần hóa của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Từ đó dẫn tới tư tưởng của CBĐV trong đơn vị có nhiều dao động và phát sinh một số đơn thư, khiếu nại, tố cáo. Để khắc phục tình trạng này, Ban Thường vụ Đảng bộ Khối đã kịp thời cử các đồng chí phụ trách địa bàn trực tiếp xuống nắm tình hình. Sau quá trình làm việc, Ban Thường vụ đã có kết luận cụ thể và giải thích cho CBĐV trong đơn vị hiểu được nội dung sự việc, yên tâm công tác…

Hay như trường hợp của Đảng bộ Công ty Cà phê Thuận An (Đắk Mil) cũng vậy. Trong năm qua, tại doanh nghiệp cũng đã xuất hiện một số đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan tới việc thực hiện chính sách cho người lao động. Trước tình hình đó, Đảng ủy Khối cũng đã trực tiếp xuống làm việc với doanh nghiệp và người khiếu nại. Nhờ đó, mâu thuẫn tại doanh nghiệp đã kịp thời được giải quyết. Tinh thần xây dựng đơn vị trong mỗi CBĐV, người lao động ngày càng được nâng lên…

Bên cạnh đó, việc thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII) cũng đã giúp cho mỗi CBĐV, người lao động tại các TCCS đảng nắm rõ hơn những chủ trương, chính sách của Đảng trong việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Đặc biệt, trong năm qua, số lượng đảng viên vi phạm trong Đảng bộ Khối đã giảm rõ rệt so với những năm trước, nhất là những vi phạm về đạo đức, lối sống, tư tưởng chính trị. Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng cũng được cấp ủy các đơn vị quan tâm thực hiện nghiêm túc. Thể hiện rõ nhất là trong các buổi sinh hoạt đảng, tinh thần phát biểu, đóng góp ý kiến, phê bình và tự phê bình được phát huy mạnh mẽ. Cấp ủy đảng cũng đã tập trung lắng nghe và giải quyết thỏa đáng những vấn đề CBĐV còn thắc mắc…

Cũng theo đồng chí Đặng Thanh Quang thì bên cạnh những kết quả đạt được, hiện nay tại Đảng bộ Khối đang còn một số hạn chế nhất định, nổi lên đó là vấn đề sinh hoạt ở các chi bộ cơ sở. Việc chuẩn bị nội dung, chương trình sinh hoạt, quá trình điều hành… của các chi bộ còn khá lúng túng. Vì vậy, vừa qua Đảng bộ đã xây dựng và triển khai cho các TCCS đảng kịp thời thực hiện kế hoạch chuyên đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt tại các chi bộ. Cùng với đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cũng tăng cường xuống dự sinh hoạt tại cơ sở để có những chỉ đạo, rút kinh nghiệm ngay sau cuộc họp. Ngoài ra, Đảng bộ cũng đã tập hợp tất cả những vướng mắc của các doanh nghiệp để đề xuất với Tỉnh ủy chỉ đạo các sở, ban ngành tập trung tháo gỡ, nhất là ở khâu thủ tục hành chính. Trên tinh thần đó, trong năm 2018, Đảng ủy khối cũng sẽ nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy. Theo đó, mỗi TCCS đảng sẽ thường xuyên chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy cấp dưới và Ủy ban Kiểm tra cấp mình, để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khi tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Qua đó phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết thống nhất, kịp thời ngăn chặn sự suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống của CBĐV…

Bài, ảnh: Lê Dung

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại