Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Lực lượng quân sự tỉnh xây dựng Đảng vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ

Cập nhật: 14/06/2018 | 10:23

Với việc thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện và tập trung công tác đảng, công tác chính trị, chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng quân sự tỉnh Đắk Nông ngày càng nâng cao, góp phần hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương.

Cán bộ, đảng viên lực lượng quân sự tỉnh luôn tin tưởng, vững vàng, sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ

Nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện

Những năm qua, đặc biệt là sau đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh đã có nhiều chủ trương, giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện mà trước hết là lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị  gắn với xây dựng các tổ chức, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Cùng với quán triệt các quy định, văn bản của cấp trên, Đảng ủy đã tổ chức có hiệu quả các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết, thống nhất, có trình độ quản lý, chỉ huy và năng lực tiến hành thực hiện nhiệm vụ. Nhờ đó, đến nay nhìn chung đội ngũ cấp ủy, chỉ huy các đơn vị bảo đảm kiến thức chuyên môn, hiểu biết sâu rộng các vấn đề về pháp luật, văn hóa, kinh tế, xã hội; có thái độ kiên quyết đấu tranh với biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng quân sự tỉnh không quản ngại khó khăn, gian khổ tìm kiếm cất bốc hài cốt liệt sĩ trên địa bàn

Năng lực quán triệt, cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy, tổ chức đảng cấp trên và đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo sát với đặc điểm, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị từng bước được nâng lên. Nhất là có nhiều giải pháp khắc phục khâu yếu, mặt yếu, nâng cao năng lực nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chỉ huy những chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ quân sự-quốc phòng địa phương. Công tác huấn luyện, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng cơ động sẵn sàng chiến đấu của lực lượng quân sự tỉnh từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Công tác kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên gắn với nhận xét đề bạt, bổ nhiệm cán bộ được thực hiện nghiêm, đúng thực chất, kiên quyết khắc phục những biểu hiện hạ thấp tiêu chuẩn, chạy theo thành tích.

Hàng năm, tổ chức đảng và đảng viên hoàn thành nội dung đăng ký với cấp ủy cấp trên về các tiêu chí công tác xây dựng Đảng, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết quả đánh giá hàng năm luôn có trên 94,2% đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; trên 88,4% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tận tình trong huấn luyện chiến sĩ mới ở Tiểu đoàn 301

Chú trọng chất lượng ra nghị quyết

Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh thường xuyên chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu, nhất là các vấn đề nhạy cảm dễ xảy ra tiêu cực như tài chính, mua sắm trang thiết bị, đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện chính sách đối với quân nhân, công tác cán bộ…

Nhận thức và thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách ngày càng có chiều sâu, chất lượng. Các mối quan hệ giữa bí thư, phó bí thư cấp ủy và cấp ủy viên, giữa chính ủy (chính trị viên) với người chỉ huy… được giải quyết tốt trên cơ sở chức trách, nhiệm vụ, cương vị được giao.

Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt hàng tháng và sinh hoạt chuyên đề, phù hợp với điều kiện thực tế từng cơ quan, đơn vị. Nghị quyết của các cấp ủy xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo bằng những giải pháp cụ thể, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện để giải quyết những vấn đề nổi cộm, khâu yếu, mặt yếu của cơ quan, đơn vị.

Quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết đề cao trách nhiệm của cấp ủy viên, đội ngũ bí thư, phó bí thư. Cấp ủy trực tiếp kiểm tra cơ sở, phát hiện, chỉ đạo xử lý kịp thời những vướng mắc, khâu yếu, mặt yếu, việc khó, nhất là việc thực hiện các chủ trương mới, khâu đột phá của cấp trên và những vấn đề mới nảy sinh, tạo điều kiện cho đơn vị cơ sở hoàn thành nhiệm vụ được giao.

 

Hiện nay, trong lực lượng quân sự tỉnh có 41/60 chi bộ có cấp ủy, đạt 68,3%; giữ vững 12/12 chi bộ đại đội đủ quân có chi ủy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đảng ủy Quân sự tỉnh cũng đã phối hợp với huyện ủy, thị ủy xây dựng 63/71 chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn có cấp ủy, đạt 88,7% (tăng 85,9% so với năm 2008).

Bên cạnh đó, Đảng ủy thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp với các địa phương làm tốt công tác tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới, theo hướng coi trọng cả về số lượng và chất lượng.

Cụ thể, trong 10 năm (2008-2018), Đảng ủy Quân sự tỉnh đã xem xét, kết nạp 739 đảng viên trong bộ đội tập trung; chỉ đạo, phối hợp kết nạp, nâng tỷ lệ đảng viên trong dân quân, tự vệ đạt trên 22,51% (tăng 11,61% so với 2008); dự bị động viên đạt 11,1% (tăng 5% so với 2008).

 

Theo Đại tá Trương Xuân Lai, Phó Bí Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cùng với tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, quy định của cấp trên, Đảng ủy Quân sự tỉnh tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Cùng với tập trung khắc phục những khuyết điểm, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng, cấp ủy các cấp động viên cán bộ, đảng viên, chiến sĩ ra sức thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, lực lượng quân sự tỉnh vững mạnh toàn diện.

Bài, ảnh: Lam Giang

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại