Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Gia Nghĩa đẩy mạnh công tác xóa đói, giảm nghèo

Cập nhật: 11/08/2014 | 10:01

Xác định xóa đói, giảm nghèo (XĐGN) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của toàn Đảng bộ, ngày 19/4/2011, Thị ủy Gia Nghĩa đã ban hành Nghị quyết số 39-NQ/ThU về công tác XĐGN trong giai đoạn 2011-2015. Qua 3 năm thực hiện nghị quyết, tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn thị xã đã giảm đáng kể.

Theo đánh giá của Thị ủy Gia Nghĩa, bình quân tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn giảm 1,78% và hộ cận nghèo giảm 0,47%. Nếu như năm 2010, địa phương có 1.041 hộ nghèo với 4.583 khẩu, chiếm tới 9,15% dân số thì hết năm 2013 chỉ còn 561 hộ nghèo với 2.327 khẩu, chiếm 3,81% dân số.

Đạt được những kết quả này, đó là nhờ các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tập trung chỉ đạo và đưa ra những giải pháp tích cực thực hiện mục tiêu XĐGN. Địa phương triển khai đồng bộ các chính sách an sinh xã hội đến với người nghèo, tạo điều kiện cải thiện đời sống, tăng gia sản xuất và vươn lên thoát nghèo bền vững.

Hộ nghèo và cận nghèo được tiếp cận các nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách - Xã hội để phát triển kinh tế. Tính đến tháng 5/2014, các hộ nghèo của thị xã được vay gần 28 tỷ đồng. Việc tổ chức quản lý, hướng dẫn sử dụng nguồn vốn, giám sát sử dụng vốn vay thông qua các hội, đoàn thể đã góp phần giúp hộ được vay vốn sử dụng vốn hiệu quả, tăng thu nhập đáng kể.

Địa phương tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, hệ thống đường giao thông nông thôn gắn với việc xây dựng nông thôn mới và đã xây dựng được 34 công trình giao thông nông thôn với trên 20 km đường nhằm phục vụ nhân dân đi lại và sản xuất thuận tiện hơn.

Thị xã chú trọng đầu tư, hỗ trợ người nghèo về nhà ở, từng bước xóa nhà tạm bợ, tranh tre vách nứa cho người nghèo. Việc hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm, cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình tự làm” mang lại hiệu quả. Chương trình này được thực hiện hỗ trợ đúng đối tượng, góp phần giúp người nghèo ổn định đời sống sinh hoạt, an tâm sản xuất, phát triển kinh tế, xây được 130 căn  nhà với tổng số tiền trên 5,2 tỷ đồng.

Trong 3 năm qua, thị xã chú trọng thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giải quyết kịp thời chế độ trợ cấp cho trẻ em mồ côi, người tàn tật, người già neo đơn, đồng bào dân tộc thiểu số, chi trả trợ cấp và chế độ bảo hiểm xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội đầy đủ.

Đến nay, địa phương có 457 trường hợp được hưởng chế độ bảo trợ xã hội; đồng thời cứu trợ kịp thời và cứu đói cho 1.012 hộ với 3.900 khẩu với tổng trên 54 tấn gạo; cấp gần 22.000 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số vùng khó khăn, hộ cận nghèo mới thoát nghèo; hỗ trợ chi phí học tập cho gần 11.000 học sinh với tổng số tiền trên 5,6 tỷ đồng...

Bên cạnh đó, công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư là một khâu quan trọng trong quá trình thực hiện XĐGN; thị xã đã tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, thực hiện tốt các biện pháp phòng trừ dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi, mở 74 lớp  cho 3.700 lượt người tham gia và cấp phát cây giống, vật nuôi.

Một số mô hình trình diễn của các ngành chuyên môn đã giúp nhân dân nắm vững khoa học kỹ thuật để áp dụng vào thực tiễn sản xuất góp phần nâng cao thu nhập như nuôi gà thương phẩm, trồng cà phê áp dụng khoa học công nghệ cao…

Song song với triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp thì hàng năm, thị xã đều tổ chức các đợt kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về XĐGN tại các xã, phường, đối thoại trực tiếp với người nghèo để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của họ trên cơ sở đó thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở tiếp tục chủ động đưa ra các giải pháp XĐGN cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương; phấn đấu đến cuối năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn giảm xuống còn dưới 2%.

Thanh Nga

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại