Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Đảng bộ xã Đắk Ha nâng cao chất lượng phát triển đảng viên

Cập nhật: 17/12/2015 | 09:44

Đảng bộ xã Đắk Ha hiện có 132 đảng viên sinh hoạt tại 12 chi bộ trực thuộc. Hàng năm, dựa trên các chỉ tiêu do Huyện ủy giao và trên cơ sở đánh giá, phân tích tình hình thực tế của địa phương, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc nắm vững quy trình, thủ tục cũng như các bước triển khai từ khâu giới thiệu tạo nguồn đến bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới.

Để có nguồn phát triển, các đoàn thể quần chúng tổ chức nhiều hoạt động bề nổi thu hút nhiều hội viên, đoàn viên tham gia, tạo sự gắn bó với tổ chức. Trên cơ sở đó, các chi bộ tổ chức đánh giá, xếp loại quần chúng ưu tú, giao nhiệm vụ để thử thách và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ các các trường hợp phấn đấu vào Đảng.

Riêng với những quần chúng còn thiếu, yếu về trình độ học vấn thì được khuyến khích đi học các lớp bổ túc văn hóa. Những hồ sơ phải gửi đi xác minh, Đảng ủy xã tạo điều kiện một phần về kinh phí cũng như phân công đồng chí phụ trách tổ chức thường xuyên theo dõi cũng như phối hợp với những địa phương nơi hồ sơ đến để đẩy nhanh quy trình xác minh…

Vì vậy, công tác phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn đảng viên luôn đạt kế hoạch, chỉ tiêu đề ra, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, Đảng bộ xã kết nạp được 7 đảng viên mới.

Cùng với việc phát triển về số lượng, Đảng bộ xã cũng coi trọng việc nâng cao chất lượng đảng viên. Việc theo dõi, xét chuyển đảng viên dự bị lên chính thức được thực hiện kịp thời theo đúng quy định Điều lệ Đảng. Hàng năm, các đảng viên đều được tạo điều kiện tham gia các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, nhằm bổ sung kiến thức, nâng cao tinh thần trách nhiệm làm việc. Chất lượng các buổi sinh hoạt đảng được nâng lên, bảo đảm đúng thời gian quy định.

Các nghị quyết hàng tháng, quý, năm của các chi bộ phù hợp với điều kiện của từng thôn, bon, cơ quan. Công tác đấu tranh tự phê bình và phê bình được thực hiện hiệu quả thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ. Số đảng viên mới kết nạp đều bảo đảm đúng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua lao động sản xuất, cũng như trên các lĩnh vực được giao, được nhân dân tin tưởng.

Phát huy những kết quả đạt được, Đảng ủy xã Đắk Ha đang tiếp tục thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác phát triển Đảng. Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra mục tiêu phấn đấu mỗi chi bộ kết nạp được từ 1-2 đảng viên/năm, bảo đảm về tiêu chuẩn và chất lượng.

Mỹ Hằng

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại