Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Đắk Glong chú trọng công tác xây dựng Đảng

Cập nhật: 12/08/2015 | 09:31

Trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng bộ huyện Đắk Glong chú trọng công tác xây dựng Đảng, qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn.

Đảng bộ huyện có 28 tổ chức cơ sở đảng (TCCS), với 1.325 đảng viên. Bên cạnh công tác kiểm tra, giám sát thì Đảng bộ huyện luôn coi trọng giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, truyền thống và lòng tự hào dân tộc cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn.

Trong nhiệm kỳ, huyện đã mở được 141 lớp nghiên cứu, quán triệt các kết luận, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy với 9.648 người tham gia; mở 174 lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ với 14.272 lượt người tham gia.

Công tác đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa được quan tâm, không để phát sinh các “điểm nóng” tư tưởng phức tạp. Việc thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy được chú trọng, nội dung sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ có nhiều đổi mới, chất lượng được nâng lên, mở rộng và phát huy dân chủ trong Đảng, đồng thời giữ vững nguyên tắc, kỷ luật của Đảng.

Công tác đánh giá, phân loại TCCS đảng và đảng viên cuối năm được tiến hành có nền nếp. Kết quả phân loại hàng năm, số TCCS đảng trong sạch vững mạnh đạt bình quân 63,31%, số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân đạt 89,73%.

Toàn Đảng bộ đã phát triển được 558 đảng viên, vượt chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ 2010-2015 đề ra. Chất lượng đảng viên được nâng lên, tỷ lệ đảng viên mới là đoàn viên, thanh niên, nữ, dân tộc thiểu số, tôn giáo ngày càng tăng.

Ngoài ra, việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện thường xuyên. Trong nhiệm kỳ, Ủy ban kiểm tra hai cấp đã kiểm tra, giám sát được 233 lượt TCCS đảng (tăng 42,9% so với nhiệm kỳ trước) và 460 lượt đảng viên (tăng 64,3% so với nhiệm kỳ trước)…

Công tác giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến TCCS đảng và đảng viên được triển khai kịp thời, qua đó xử lý nghiêm minh những trường hợp sai phạm, được dư luận đồng tình.

Cùng với đó, triển khai sâu rộng Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua 4 năm triển khai, toàn huyện đã mở được 79 lớp với 7.419 người tham gia nghiên cứu, học tập, trong đó có 4.315 đảng viên.

Đến nay, 100% cơ quan, đơn vị đã xây dựng và thực hiện các chuẩn mực đạo đức; gần 99% đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức viết thu hoạch, đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần thúc đẩy việc tu dưỡng đạo đức, xây dựng lối sống lành mạnh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Nhiều địa phương đã có cách làm hay, mô hình có hiệu quả và biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ. Ngoài ra, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả.

Việc tiến hành kiểm điểm ở cấp huyện và cơ sở được thực hiện chu đáo, chặt chẽ, tổ chức lấy ý kiến đóng góp nghiêm túc, cẩn trọng, đúng quy trình, quy định và theo hướng dẫn của cấp trên. Qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình, cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan trong huyện đã nêu cao tinh thần gương mẫu, ý thức tự giác, chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, những vấn đề nổi cộm, bức xúc ở địa phương được tập trung chỉ đạo sửa chữa, khắc phục.

Văn Tâm

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại