Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Công tác kiểm tra, giám sát: Góp phần giữ nghiêm kỷ luật Đảng

Cập nhật: 07/01/2015 | 09:35

Trong năm 2014, cấp ủy, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trong tỉnh đã chủ động và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát (KTGS) tổ chức đảng và đảng viên, góp phần giữ nghiêm kỷ luật Đảng, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh…

Theo đó, bám sát các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và chương trình công tác kiểm tra toàn khóa, UBKT các cấp đã tham mưu, giúp cấp ủy xây dựng chương trình, kế hoạch công tác KTGS cho phù hợp, xác định rõ nội dung, đối tượng có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những địa bàn, lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực.

Việc KTGS tổ chức đảng được gắn với vai trò, trách nhiệm của người lãnh đạo, chủ chốt của đơn vị, địa phương trong việc chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và cấp mình. Nội dung KTGS đã tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Trọng tâm là công tác cán bộ, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách và mua sắm tài sản công.

Với tinh thần đó, trong năm, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 327 tổ chức và 352 đảng viên. Qua kiểm tra, kết luận có 21 tổ chức và 17 đảng viên thực hiện chưa tốt nội dung kiểm tra; trong đó có 3 tổ chức và 3 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm; phải thi hành kỷ luật 1 đảng viên. Về thực hiện công tác giám sát, cấp ủy các cấp đã tiến hành giám sát chuyên đề đối với 102 tổ chức và 329 đảng viên.

Qua giám sát, kết luận hầu hết tổ chức đảng và đảng viên đều thực hiện tốt nội dung giám sát. UBKT các cấp đã kiểm tra 111 đảng viên và 12 tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, kết luận có 109 đảng viên, 12 tổ chức đảng có vi phạm; phải thi hành kỷ luật 73 trường hợp. Nội dung kiểm tra dấu hiệu vi phạm tập trung vào những lĩnh vực nổi cộm, dễ phát sinh sai phạm, như: thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý; những điều đảng viên không được làm; đất đai, tàinguyên, khoáng sản; tài chính, ngân hàng đầu tư, xây dựng cơ bản...

Bên cạnh đó, việc thi hành kỷ luật đảng cũng được cấp ủy và UBKT các cấp thực hiện nghiêm, góp phần cảnh tỉnh, nhắc nhở cán bộ, đảng viên. Cụ thể trong năm, cấp ủy các cấp đã xem xét, áp dụng hình thức kỷ luật đối với 78 đảng viên, với các hình thức: khiển trách 40 trường hợp; cảnh cáo 27 trường hợp; cách chức 4 trường hợp; khai trừ 7 trường hợp. UBKT các cấp cũng quyết định thi hành kỷ luật 36 đảng viên, với các hình thức: khiển trách 14 trường hợp; cảnh cáo 9 trường hợp; cách chức 1 trường hợp; khai trừ 12 trường hợp.

Qua thực tế cho thấy, nội dung vi phạm cũng có sự thay đổi rõ rệt, với tỷ lệ đảng viên vi phạm chính sách kế hoạch hóa gia đình tăng 13,6%; vi phạm phẩm chất đạo đức lối sống giảm 6,5% và liên quan đến lĩnh vực đất đai tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước.

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thì thực hiện tốt công tác KTGS đã tạo được sự chuyển biến khá rõ nét trong công tác xây dựng Đảng, phát huy nhân tố tích cực; đồng thời cảnh báo, phòng ngừa sai phạm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Đặc biệt, công tác KTGS đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, ngăn chặn tình trạng suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng.

Lam Giang

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại