Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Chú trọng nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên

Cập nhật: 17/08/2015 | 14:38

Xây dựng đội ngũ đảng viên nói chung và chăm lo công tác kết nạp đảng viên mới nói riêng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Từ nhận thức trên, những năm qua, các cấp ủy đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan (CCQ) tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt, công tác phát triển đảng viên mới có nhiều đổi mới theo hướng từng bước nâng cao chất lượng.

Trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ Khối CCQ tỉnh đề ra chỉ tiêu kết nạp 600 đảng viên mới. Để đạt được chỉ tiêu trên, hàng năm, Đảng ủy Khối đã chỉ đạo các cấp ủy cơ sở ngay từ đầu năm phải xác định nguồn để xây dựng kế hoạch và đăng ký chỉ tiêu phát triển đảng trong năm của chi bộ, đảng bộ, gắn với kết quả thi đua.

Trên cơ sở đó, cấp ủy các tổ chức cơ sở (TCCS) đảng xây dựng kế hoạch, chủ động bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên trong các đoàn thể chính trị xã hội, nhất là đoàn viên Đoàn thanh niên và Công đoàn. Các đơn vị phân công đảng viên, các tổ chức đoàn thể theo dõi, giúp đỡ quần chúng nâng cao niềm tin, tự mình khẳng định rõ ràng động cơ, lý tưởng vào Đảng.

Từng chi bộ, đảng bộ trực thuộc thường xuyên chỉ đạo các tổ chức đoàn thể phát động quần chúng thực hiện tốt các phong trào thi đua như: Rèn luyện đạo đức tác phong, học tập quy tắc ứng xử; nghiên cứu khoa học; tình nguyện vì cộng đồng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh… Từ đó đã tạo môi trường bổ ích, thiết thực cho quần chúng rèn luyện, thử thách.

Điểm mới trong công tác phát triển đảng viên là Đảng ủy Khối không giao chỉ tiêu cụ thể mà do từng TCCS đảng tự xây dựng kế hoạch. Mặt khác, ngoài các tiêu chuẩn theo quy định thì Đảng ủy Khối chỉ xem xét kếp nạp những quần chúng thực sự xuất sắc, có nhiều thành tích, cống hiến trong thực hiện nhiệm vụ và hoạt động phong trào, là hạt nhân tiêu biểu ở cơ sở cũng như có động cơ vào Đảng đúng đắn.

Với cách làm này đã khắc phục được tình trạng các đơn vị tìm mọi cách kết nạp đảng viên mới để đảm bảo đủ chỉ tiêu được giao mà xem nhẹ chất lượng nguồn phát triển.  Đảng ủy Khối cũng luôn quan tâm đến các cơ sở ít đảng viên cũng như chú trọng lực lượng trẻ, nữ, đội ngũ trí thức, cán bộ khoa học kỹ thuật… Một điểm mới nữa là những đổi mới về quy trình, thủ tục làm hồ sơ thông qua bộ thủ tục hành chính “một cửa” được áp dụng.

Toàn bộ nội dung của bộ thủ tục gồm xét kết nạp Đảng và chuyển Đảng chính thức được phổ biến đến các TCCS đảng để thuận tiện trong việc triển khai thực hiện, phát huy hiệu quả rõ rệt. Công tác thẩm tra, xác minh lịch sử chính trị của người xin vào Đảng cũng như việc lập hồ sơ thông qua chi bộ, cấp ủy và trình Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xét kết nạp được kịp thời, đảm bảo đúng quy trình, quy định.

Vì vậy, trong nhiệm kỳ, toàn Đảng bộ đã kết nạp 683 đảng viên mới, vượt 13,83% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, nâng tổng số đảng viên lên 1.842 đồng chí. Cụ thể, trong 1.842 đảng viên thì có 577 đảng viên nữ, 752 đảng viên trẻ, 97 đảng viên là người dân tộc thiểu số, 26 đảng viên theo các tôn giáo… 100% đảng viên mới kết nạp đều đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định, với trên 1.214 đảng viên có trình độ đại học, 35 đảng viên trình độ thạc sĩ, 1 tiến sĩ, trên 90 đảng viên trình độ công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ…

Nhiều chi bộ, đảng bộ tiếp tục thực hiện tốt công tác phát triển Đảng như: Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Đảng bộ Sở Nông nghiệp - PTNT, Đảng bộ Sở Giao thông - Vận tải, Đảng bộ Cục thuế tỉnh, Chi bộ Báo Đắk Nông, Chi bộ Sở Tài nguyên-Môi trường…

Khánh Hiền

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại