Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Chú trọng công tác phát triển đảng viên mới

Cập nhật: 22/07/2015 | 09:43

Với sự chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Quân sự tỉnh và sự chủ động của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong nhiệm kỳ 2010-2015, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 404 đảng viên mới, đạt 160% chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Ngoài ra, các đơn vị quân sự còn tham mưu cho cấp ủy các cấp kết nạp được 505 đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ, nâng tỷ lệ đảng viên 22,7% (vượt 0,7% so với nghị quyết); 184 đảng viên trong lực lượng dự bị động viên, nâng tỷ lệ đảng viên đạt 10,2% (vượt 0,2% chỉ tiêu nhiệm kỳ) và 80 đảng viên trong thanh niên nhập ngũ.

Qua theo dõi, các đảng viên mới được kết nạp đã thể hiện được bản lĩnh chính trị vững vàng, nhận thức sâu sắc yêu cầu nhiệm vụ, không ngại khó khăn thử thách, có ý chí rèn luyện vươn lên, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, quân đội và nhân dân.

Nhiều đồng chí sau khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng đã luôn nêu cao tinh thần gương mẫu tiên phong, biết hy sinh quyền lợi cá nhân, khắc phục khó khăn của bản thân, gia đình, yên tâm công tác dù được giao nhiệm vụ ở những nơi khó khăn. Trong nhiều năm liền, 100% đảng viên dự bị đều đủ điều kiện trở thành đảng viên chính thức, không có trường hợp nào bị xóa tên.

Khánh Hiền

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại