Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Ðảng bộ Sở Nông nghiệp - PTNT: Nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình để xây dựng Ðảng bộ vững mạnh

Cập nhật: 26/06/2018 | 10:03

Hướng đến mục tiêu là để người tự phê bình và bị phê bình đều thấy được khuyết điểm, tự giác sửa chữa, khắc phục là cách mà Đảng bộ Sở Nông nghiệp - PTNT đang triển khai nhằm tạo ra những bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng Đảng.

Theo đồng chí Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Nông nghiệp - PTNT Lê Trọng Yên, Đảng bộ hiện có 13 chi bộ trực thuộc với hơn 215 đảng viên. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, Đảng bộ Sở đã chú trọng việc mỗi đảng viên từ người đứng đầu nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình. Trong đó tinh thần chỉ đạo chung của Đảng bộ là trong tự phê bình không giấu giếm, tự nhận khuyết điểm; trong phê bình thì khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, không lợi dụng phê bình để trù dập, đả kích, hướng đến mục tiêu trong sáng để người tự phê bình và bị phê bình đều thấy được khuyết điểm, vui vẻ sửa chữa, khắc phục.

Đồng chí Lê Trọng Yên cũng thừa nhận: Thực tế thời gian qua, sức chiến đấu của một số tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên trong các chi bộ trực thuộc chưa mạnh, nếu như không muốn nói là yếu.  Một trong những nguyên nhân chính đó là tư tưởng né tránh, ngại va chạm với suy nghĩ "dễ người, dễ ta" còn  khá phổ biến. Thực tế này cũng lý giải vì sao trong những năm qua, nhiều vụ việc tiêu cực xảy ra trong ngành nhưng ít được phát hiện qua quá trình tự phê bình và phê bình ở các cấp ủy đảng cơ sở, nhất là đối với các chi bộ thuộc mảng lâm nghiệp, thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng. Xét sâu hơn, gốc rễ của những yếu kém trong tự phê bình và phê bình là một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cấp nhận thức về việc tự kiểm điểm còn nặng tính hình thức, qua loa, chiếu lệ. Điều này dẫn đến thực trạng việc tự phê bình và phê bình chưa tự giác, chưa gương mẫu và thiếu quyết tâm thực hiện, phê bình xong rồi để đó.

 

Từ kinh nghiệm thực tiễn tại Ðảng bộ cho thấy, để tự phê bình và phê bình thực chất và hiệu quả, điều rất quyết định chính là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là cán bộ chủ chốt phải gương mẫu, đi đầu trong thực hiện nguyên tắc này. Chỉ khi đội ngũ cán bộ, những người đứng đầu nhận thức đúng và dũng cảm nêu gương trong tự phê bình, phê bình và nghiêm túc, kịp thời sửa chữa sai sót, yếu kém ngay sau khi tự phê bình và phê bình thì tổ chức, tập thể sẽ có không khí dân chủ, biết và dám tự phê bình và phê bình.

 

Hai năm gần đây, trên cơ sở bản cam kết, đăng kí học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và bản kiểm điểm đảng viên cuối năm, mỗi đảng viên đều được theo dõi việc tự nhận khuyết điểm, khắc phục như thế nào đối với vấn đề tự phê và bị phê. Để làm được điều này, ngay từ các đồng chí trong cấp ủy, Ban chấp hành Đảng bộ đến các chi bộ đều có sự phân công “giám sát” lẫn nhau để từ đó làm gương cho đảng viên cấp dưới, cán bộ và quần chúng. Qua đó nhiều đảng viên trong Đảng bộ đã thẳng thắn nhìn nhận những khuyết điểm của mình. Tổ chức đảng, đảng viên có nhiều ưu điểm đã được động viên khen thưởng thỏa đáng. Người có khuyết điểm tự nhận mình không hoàn thành nhiệm vụ, không được đưa vào quy hoạch cấp ủy, các chức danh lãnh đạo, quản lý. Thậm chí có một số trường hợp chịu sự luân chuyển, giao giữ chức vụ thấp hơn. Trong vòng hơn 1 năm nay đã có hàng chục cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Sở phải nhận các hình thức kỷ luật Đảng. Nhờ đó, đã tạo không khí tích cực, tin tưởng trong toàn Đảng bộ, cán bộ, đảng viên, đồng lòng, đoàn kết khắc phục những yếu kém, nguyên nhân chủ quan chung.

Điển hình như trong công tác quản lý bảo vệ rừng, Đảng bộ Sở đã chỉ đạo rà soát lại thực tế việc lãnh đạo, chỉ đạo gắn với vai trò trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan. Từ đó đánh giá, nhìn nhận đúng những khó khăn, hạn chế và đưa ra chương trình khắc phục. Trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, Sở đã đẩy mạnh việc xây dựng, lấy ý kiến các ngành, địa phương và trình UBND tỉnh ban hành các Đề án về Quy hoạch vùng nông nghiệp công nghệ cao, đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với những thế mạnh có tính đặc trưng của Đắk Nông, phù hợp với trình độ canh tác của nông dân, khắc phục tình trạng quy hoạch, đề án kiểu chung chung, hiệu quả chưa cao. Hay trong công tác trồng rừng, Sở đã chỉ đạo các đơn vị chủ rừng lập hồ sơ thiết kế sớm, sát với thực tế, tăng cường việc kiểm tra việc thành rừng sau khi trồng để bảo đảm rừng trồng đạt kết quả, giảm lãng phí ngân sách Nhà nước.

Trần Lê

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại