Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img
img
Gia Nghĩa đẩy mạnh công tác xóa đói, giảm nghèo

11/08/2014 | 10:01

Xác định xóa đói, giảm nghèo (XĐGN) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của toàn Đảng bộ, ngày 19/4/2011, Thị ủy Gia Nghĩa đã ban hành Nghị quyết số 39-NQ/ThU về công tác XĐGN trong giai đoạn 2011-2015. Qua 3 năm thực hiện nghị quyết, tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn thị xã đã giảm đáng kể.

Phòng chống bệnh quan liêu  

03/03/2014 | 10:47

<  3  4  5  6  7  > 

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại