Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img
img
Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tạo sức chiến đấu cho Đảng (kỳ 4): Phải thường xuyên, liên tục, lâu dài và quyết liệt

15/05/2017 | 13:52

Sinh hoạt chi bộ là hoạt động thường xuyên có vai trò, tác dụng to lớn đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và tiến hành công tác xây dựng nội bộ của Đảng ở cơ sở, bảo đảm cho tổ chức đảng và mỗi đảng viên phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Vì vậy, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ không những là việc cần được thực hiện thường xuyên, liên tục, lâu dài mà còn phải quyết liệt.

<  2  3  4  5  6  > 

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại