Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img
img
Đảng viên Điểu Kêu, tấm gương sáng ở Đắk N’Drung

20/09/2017 | 10:53

Nhắc đến ông, người dân trong xã Đắk N’Drung (Đắk Song), kể cả người Kinh và đồng bào dân tộc thiểu số thường dùng từ “nể phục”. Ông làm kinh tế giỏi, tích cực tham gia công tác xã hội, có trách nhiệm với cộng đồng, luôn giúp đỡ hộ nghèo trong xã vươn lên trong cuộc sống. Đó là đảng viên Điểu Kêu ở bon Tu Soay, hiện là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) xã Đắk N’Drung.

<  1  2  3  4  5  > 

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại