Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img
img
Lắng nghe dân để xây dựng Đảng, chính quyền (kỳ 1): Tổ chức nhiều diễn đàn cho nhân dân góp ý

20/09/2018 | 09:49

Lắng nghe dân để xây dựng Đảng, bộ máy chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh là một trong những nhiệm vụ quan trọng luôn được các cấp Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) trong tỉnh Đắk Nông tập trung thực hiện. Đây được xem là một bước quan trọng trong việc thể chế cơ chế "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ", tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân.

<  1  2  3  4  5  > 

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại