Đắk Nông Online

Hệ thống đang tải nội dung!

img
Tạo lực đẩy cho nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (kỳ cuối): Để nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là một mũi đột phá

03/10/2018 | 09:12 G10T+7

Trong điều kiện của một tỉnh nghèo, nguồn vốn hỗ trợ hạn hẹp, các chuyên gia trong lĩnh vực này cho rằng nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh nên đi theo hai hướng song song từ khu, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (NNƯDCNC) đến việc tăng cao hàm lượng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất đại trà.

Chăm lo công tác xây dựng Đảng  

01/02/2018 | 09:08 G2T+7

<  1  2  3  4  5  > 
Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại