Đắk Nông Online

Hệ thống đang tải nội dung!

img
Quy định 102 - Trách nhiệm chính trị và đạo đức của đảng cầm quyền

05/02/2018 | 09:25 G2T+7

Bộ Chính trị đã chính thức ban hành Quy định 102-QĐ/TW ngày 7/12/2017 về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm trên cơ sở tất cả đảng viên đều bình đẳng trước kỷ luật của Đảng.

Chăm lo công tác xây dựng Đảng  

01/02/2018 | 09:08 G2T+7

<  1  2  3  4  5  > 
Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại