Đắk Nông Online

Hệ thống đang tải nội dung!

img
img
img
Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời cử tri Đắk Nông tại Công văn số 4618/BTNMT-PC ngày 16/9/2019

22/06/2020 | 15:54

Cử tri tỉnh Đắk Nông kiến nghị: Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật đất đai cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của các địa phương, vùng miền, nhất là trong vấn đề quy hoạch, sử dụng đất, đền bù, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật nhưng phải đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại