Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

Phát huy giá trị tốt đẹp của gia đình, dòng họ, cộng đồng

Cập nhật: 18/06/2019 | 08:31 G6T+7

Cùng với phát triển kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng, những năm qua, việc giữ gìn, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, nhất là những giá trị tốt đẹp của gia đình, dòng họ, cộng đồng được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm, chú trọng.

Các hội thi xây dựng gia đình văn hóa luôn được tổ chức, thu hút nhiều gia đình trên địa bàn tỉnh tham gia

Nói đến giá trị truyền thống là nói đến các chuẩn mực đạo đức tốt đẹp được hình thành, phát triển gắn liền với mỗi gia đình, được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đó chính là sự biết kính trên nhường dưới, kính trọng ông bà, tổ tiên, hy sinh lợi ích cá nhân phục vụ lợi ích của cộng đồng, dòng họ.

Đắk Nông hiện có hơn 40 dân tộc anh em cùng sinh sống, mỗi dân tộc lại có nhiều dòng họ khác nhau, mỗi gia đình, dòng họ, dân tộc đều có những nét riêng về ngôn ngữ, phong tục tập quán tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc. Nhìn chung, các gia đình, dòng họ thuộc hơn 40 dân tộc đang sinh sống trên địa bàn tỉnh đều giữ được những giá trị truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam như chung thủy, hiếu nghĩa, kính trên nhường dưới, yêu thương đùm bọc lẫn nhau.

Đặc biệt, để duy trì, phát huy những giá trị tốt đẹp trong gia đình, dòng họ, làm nền tảng xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, những năm qua, tỉnh đã ban hành nhiều văn bản, cụ thể hóa những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương...

Đồng thời, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, kịp thời biểu dương và nhân rộng nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, những gia đình văn hóa, gia đình truyền thống tiêu biểu. Đặc biệt, các ngành, các cấp thường xuyên đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền và tổ chức các cuộc thi về chủ đề gia đình từ tỉnh đến cơ sở, thu hút mọi tầng lớp Nhân dân và toàn xã hội cùng tham gia.

Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn, nhiều địa phương đã thành lập các câu lạc bộ (CLB) như CLB gia đình văn hóa, CLB gia đình không sinh con thứ 3, CLB gia đình phát triển bền vững, CLB gia đình xóa đói giảm nghèo… Đặc biệt, hưởng ứng các phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”… nhiều gia đình, dòng họ đã hiến đất, vận động người thân tích cực tham gia đóng góp ngày công lao động, góp tiền của để xây dựng các công trình công cộng, giao thông nông thôn…

Điển hình như gia đình ông Bùi Xuân Tứ ở thôn 4, xã Tâm Thắng (Cư Jút) là gia đình văn hóa tiêu biểu nhiều năm liền, là “hạt nhân” nòng cốt của phong trào văn hóa văn nghệ của địa phương. Gia đình ông Nguyễn Hoàng Duyên ở tổ dân phố 2, phường Nghĩa Trung (Gia Nghĩa) hiến 3.750 m2 đất để xây dựng trường mầm non và ủng hộ kinh phí để làm đường giao thông. Gia đình ông Y Krang ở bon Điêng Đu, xã Đắk Ngo (Tuy Đức) hiến 500m2 đất để xây dựng nhà văn hóa cộng đồng...

Trên địa bàn tỉnh xuất hiện ngày càng nhiều gia đình, dòng họ hiếu học, không những tích cực phát triển kinh tế mà còn chú trọng nuôi dạy con cháu học tập thành đạt, là những tấm gương sáng, tiêu biểu trong việc phát huy giá trị tốt đẹp của gia đình, dòng họ, xây dựng gia đình hạnh phúc tiến bộ. Nhiều dòng họ đã xây dựng được quy ước của gia tộc, quy định nền nếp, gia phong, cách ứng xử với bà con xóm giềng, giáo dục con cháu không vi phạm pháp luật, chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước… Mô hình gia đình làm ăn kinh tế giỏi, gia đình hiếu học, ông bà mẫu mực con cháu thảo hiền, gia đình ấm no hạnh phúc… thực sự là những tấm gương sáng cho cộng đồng học tập, noi theo.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, gia đình, dòng họ chính là tế bào của xã hội. Do đó, bên cạnh tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", các địa phương cần tiếp tục nhân rộng những mô hình, điển hình gia đình văn hóa, nêu gương sáng cho cộng đồng noi theo.

Bài, ảnh: Mỹ Hằng

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại