Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Những gì bạn cần biết liên quan đến bảo hiểm xe máy bắt buộc

Cập nhật: 26/02/2021 | 09:20

Quy định mới về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/03/2021 với những điểm sửa đổi liên quan thiết thân đến mỗi người dân.

Vấn đề mà người dân quan tâm nhất liên quan đến bảo hiểm xe máy vẫn là bồi thường. Nghị định 03/2021/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới và Thông tư 04/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Nghị định đã đưa ra những cải tiến triệt để và toàn diện để đảm bảo mang lại sự thuận tiện cao nhất cho người dân khi tham gia sản phẩm này.

Hồ sơ bồi thường được đơn giản hóa ra sao?

Nghị định 03/2021 được cả người dân và doanh nghiệp bảo hiểm hoan nghênh vì được sửa đổi theo hướng đơn giản hóa hồ sơ bồi thường, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chi trả bồi thường bảo hiểm.

 

Việc cắt giảm các loại hồ sơ, giấy tờ phải thu thập theo hồ sơ bồi thường có tác động tích cực về mặt kinh tế, giảm chi phí liên quan đến việc tổ chức giải quyết bồi thường đối với cả bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm.

Tiền bồi thường được chi trả ở thời điểm nào?

Nghị định 03/2021 cũng đưa ra các quy định về tạm ứng bồi thường nhằm hỗ trợ nạn nhân nhanh chóng khắc phục hậu quả tai nạn.

Theo đó, để bảo đảm nạn nhân tiếp cận nhanh chóng tài chính, kịp thời chữa trị, chi trả chi phí y tế, Nghị định 03/2021 quy định về tạm ứng bồi thường theo hướng rõ ràng, minh bạch. Cụ thể trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm về vụ tai nạn, doanh nghiệp bảo hiểm phải tạm ứng bồi thường đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng.

 

Những sửa đổi mới này được đánh giá có tác động rất tích cực cả đối với đối tượng tham gia giao thông cũng như là cả đối với tác động về mặt xã hội. Cụ thể, tất cả các bên liên quan đến vụ tai nạn đều sẽ được hỗ trợ kịp thời, trong đó nạn nhân tai nạn giao thông được giúp khắc phục tổn thất về người và tài sản, còn chủ xe và lái xe cũng nhanh chóng ổn định cuộc sống sinh hoạt và hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.

Mức bồi thường tăng lên bao nhiêu?

Để vừa đảm bảo mục đích, tính chất của bảo hiểm bắt buộc, vừa đảm bảo tính linh hoạt, chủ động trong việc điều chỉnh mức phí, bù đắp chi phí khi có thay đổi biến động, Nghị định 03/2021 bổ sung quy định là căn cứ vào chi phí thực tế về giá dịch vụ khám, điều trị, chăm sóc y tế và chi phí khắc phục thiệt hại đối với tài sản. Theo đó, nâng mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra từ 100 triệu đồng/1 người/1 vụ lên 150 triệu đồng cho một người/1 vụ.

 

Nghị định đồng thời giữ nguyên mức, trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản là 50 triệu đồng trong 1 vụ tai nạn đối với thiệt hại do xe mô tô hai bánh xe mô tô ba bánh, xe gắn máy và các loại xe có kết cấu tương tự theo quy định của Luật Giao thông đường bộ gây ra.

Hiệu lực của Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử?

Lần đầu tiên, các doanh nghiệp bảo hiểm được cho phép phát hành giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử cho loại hình bảo hiểm TNDS của chủ xe cơ giới. Theo đó, các doanh nghiệp bảo hiểm chủ động thiết kế đảm bảo bao gồm đầy đủ các thông tin theo quy định tại Nghị định và tuân thủ các quy định của Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Theo đó, doanh nghiệp phải tích hợp tính năng tra cứu Giấy chứng nhận bảo hiểm trên trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử của doanh nghiệp bảo hiểm, cho phép cơ quan có chức năng thanh tra, kiểm tra, giám sát và bên mua bảo hiểm, người mua bảo hiểm tra cứu, xác minh thời hạn và hiệu lực bảo hiểm của Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Mức chi hỗ trợ nhân đạo được điều chỉnh tăng như thế nào?

Trên cơ sở các quy định cũ, Nghị định mới cũng quy định các doanh nghiệp sẽ trích 1% tổng số phí bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới để đóng góp vào Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới. Quỹ này nhằm phát huy vai trò là cơ chế hỗ trợ cho chính sách bảo hiểm bắt buộc, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông và thực hiện mục tiêu an sinh - xã hội của Đảng và Nhà nước.

 

Những cải tiến mới của chính sách bảo hiểm xe máy bắt buộc sẽ giúp phát huy hơn nữa tính an sinh xã hội của loại hình bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới, góp phần hỗ trợ cho nạn nhân chủ xe kịp thời khắc phục hậu quả tai nạn để nhanh chóng ổn định cuộc sống và sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, việc quy định hỗ trợ nhân đạo nạn nhân tai nạn giao thông là một phần của chính sách càng khẳng định tính nhân văn của loại hình bảo hiểm này trong đời sống xã hội.

Hải Quân

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại